Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2021, Volume: 7 Issue: 3, 185 - 193, 01.07.2021
https://doi.org/10.3153/FH21020

Abstract

References

 • Altun, İ., Köse, Şenol, Ş. (2016). Geleneksel kelle peynirinin bazı özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4), 642-647. https://doi.org/10.29133/yyutbd.282843
 • Altun, S.K., Paksoy, N. (2020). Şanlıurfa’da üretilen Urfa peynirlerinde nikel düzeyleri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1), 49-52. https://doi.org/10.31196/huvfd.699304
 • Anonymous, (2011). Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği. 29.09.2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskile/2011/12/20111229M3- 8.htm
 • Arslan, A., Güven, A., Gönülalan, Z., Özmen, H. (1996). Şavak tulum peynirinin mineral madde düzeyi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10, 265-268.
 • Arslaner, A., Salık, M.A. (2020). Bayburt civil peynirinin bazı kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile mineral ve ağır metal içerikleri. Gıda, 45(3), 433-447. https://doi.org/10.15237/gida.GD19159
 • Atasoy, A.F., Akin M.S. (2004). Sanlıurfa ilinde satisa sunulan Urfa peynirlerinin bazi kimyasal ozellikleri ve proteoliz duzeylerinin belirlenmesi uzerine bir arastirma, Harran Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 8, 9-15.
 • Ayar, A., Akın, N., Sert, D. (2006). Bazı peynir çeşitlerinin mineral kompozisyonu ve beslenme yönünden önemi. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 319-322.
 • Ayar, A., Sert, D., Akın, N. (2007). Konya’da tüketime sunulan süt ve ürünlerinin ağır metal içeriklerinin belirlenmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 21(41), 58-64.
 • Ay, Ü., Karayünlü, S. (2008). Modification in direct analysis method: metal levels in raw milk at the region of Izmit by graphite furnace atomic absorption spectrophotometer. International Journal of Food Science and Technology, 43, 326-329. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2006.01441.x
 • Ayar, A., Sert, D., Akın, N. (2009). The trace metal levels in milk and dairy products consumed in middle Anatolia Turkey. Environmental monitoring and assessment, 152(1-4), 1-12. https://doi.org/10.1007/s10661-008-0291-9
 • Bakırcıoğlu, D., Bakırcıoğlu K.Y., Uçar, G. (2011). Determination of some trace metal levels in cheese samples packaged in plastic and tin containers by ICP-OES after dry, wet and microwave digestion. Food Chemical Toxicology, 49, 202- 207. https://doi.org/10.1016/j.fct.2010.10.017
 • Berik, N. (2018). Titanyum dioksit ve nano titanyum dioksit kullanımının su ürünlerine olası zararları. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 1(2), 59-65.
 • Boudebbouz, A., Boudalia, S., Bousbia, A., Habila, S., Boussadia, M.I., Gueroui, Y. (2020). Heavy metals levels in raw cow milk and health risk assessment across the globe: A systematic review. Science of the Total Environment, 141830. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141830
 • Beykaya, M., Yıldırım, Z., Özbey, A., Yıldırım, M. (2019). Determination of heavy metal content of milk collected by some dairy plants in Sivas. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(1), 105-109. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i1.105-109.2164
 • Çetinkaya, A., Akbaba, G.B., Özçakmak, S., Gülbaz, G. (2016). Trabzon’da tüketime sunulan cami boğazı peynirlerinin mineral madde içeriği ve ağır metal kontaminasyonu. Gıda, 41(5), 317-322.
 • Demirci, M. (1988). Ülkemizin önemli peynir çeşitlerinin mineral madde düzeyi ve kalori değerleri. Gıda, 13, 17-21.
 • Dobrzanski, Z., Kolacz, R., Górecka, H., Chojnacka, K., ve Bartkowiak, A. (2005). The content of microelements and trace elements in raw milk from cows in the Silesian region. Polish Journal of Environmental Studies, 14(5), 685.
 • Eroğlu, Y. (2019). Erzincan yöresinde üretilen tulum peynirlerinin benzoik asit, sorbik asit ve ağır metal içeriği yönünden incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(3), 1295-1300. https://doi.org/10.18185/erzifbed.656186
 • FAO/WHO (2012). Food and Agriculture Organization/World Health Organization. Joint FAO/WHO food standards program: Codex committee on contaminants in foods (Editorial amendments to the general standard for contaminants and toxins in food and feed), sixth session, Maastricht, Netherlands, (p. 26-30). March, 2012; ISBN: 978-92-5-105807-7
 • Garcia, M.I.H., Puerto, P.P., Baquero, M.F., Rodriguez, E.R., Martin, J.D. ve Romero, C.D. (2006). Mineral and trace element concentrations of dairy products from goats’ milk produced in tenerife (Canary Islands). International Dairy Journal, 16,182-185. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2005.01.011 Haug, A., Høstmark, A.T., Harstad, O.M., (2007). Bovine milk in human nutrition–a review. Lipids in health and disease, 6(1), 25. https://doi.org/10.1186/1476-511X-6-25
 • İnci, A., Aypak, S.Ü., Güven, G. (2017). Aydın ilinde üretilen inek sütlerinde bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması. Gıda, 42(3). https://doi.org/10.15237/gida.GD16079
 • İstanbulluoğlu, H., Oğur, R., Tekbaş, Ö.F., Bakır, B. (2013). Süt ve süt ürünlerinde ağır metal kirliliği. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 33(2), 410-419. https://doi.org/10.5336/medsci.2012-29718
 • İşleyici, Ö., Sancak, Y.C, Tuncay, R.M., Yücel, U.M. (2017). Determination of mineral substance and heavy metal levels in divle tulum cheese. Van Veterinary Journal, 28(3), 151-156.
 • Kahvecioğlu, Ö., Kartal, G., Güven, A., Timur, S. (2009). Metallerin çevresel etkileri. Metalurji Dergisi, 136, 47-53.
 • Kılıçel, F., Tarakçı, Z., Sancak, H., Durmaz. H. (2004). Otlu lorların mineral madde ve ağır metal içerikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(1), 41-45.
 • Kirdar, S.S., Köse, Ş, Gün, İ., Ocak, E., Kurşun, Ö. (2015). Do consumption of Kargi tulum cheese meet daily requirements for minerals and trace elements? Mljekarstvo/Dairy, 65(3), 203-209. https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2015.0307
 • Leonard, A., Gerber, G.B. (1997). Mutagenicity, carcinogenicity and teratogenicity of thallium compounds. Mutation Research, 387, 47-53. https://doi.org/10.1016/S1383-5742(97)00022-7
 • Lıcata, P., Trombetta, D., Crıstanı, M., Gıofre, F., Martıno, D., Calo, M., Naccarı, F. (2004). Levels of "toxic" and "essential" metals in samples of bovine milk from various dairy farms in Calabria, Italy. Environment International, 30(1), 1-6. https://doi.org/10.1016/S0160-4120(03)00139-9
 • Mendil, D. (2006). Mineral and trace metal levels in some cheese collected from Turkey. Food Chemistry, 96(4), 532-537. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.03.006
 • Öksüztepe, G., Karatepe, P., Özçelik, M., İncili, G. K. (2013). Tulum peyniri ve taze beyaz peynirlerin mineral madde ve ağır metal içerikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 27(2), 93-97.
 • Özbek, N., Akman, S. (2016). Microwave plasma atomic emission spectrometric determination of Ca, K and Mg in various cheese varieties. Food Chemistry, 192(1), 295-298. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.07.011
 • Özlü, H., Atasever, M., Urçar, S., Atasever, M. (2012). Erzurum’da tüketime sunulan kaşar peynirlerinin mineral madde içeriği ve ağır metal kontaminasyonu. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,18(2), 205-208. https://doi.org/10.9775/kvfd.2011.5258
 • Özturan, K., Atasever, M., (2018). Süt ve ürünlerinde mineral maddeler ve ağır metaller. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 13(2), 229-241. https://doi.org/10.17094/ataunivbd.317822
 • Öztürk, B.E. (2009). “Trakya bölgesinde satılan kaşar peynirlerinde ağır metal aranması”, Yüksek lisans tezi, Tez Danışmanı: Şimşek, O., Namık Kemal Üniversitesi.
 • Paksoy, N., Dinç, H., Altun, S.K. (2018). Evaluation of levels of essential elements and heavy metals in milks of dairy donkeys, goats and sheep in Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 50(3). https://doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.3.1097.1105
 • Park, Y.W. (2000). Comparison of mineral and cholesterol composition of different commercial goat milk products manufactured in USA. Small Rumin Research, 37(1-2), 115-124. https://doi.org/10.1016/S0921-4488(99)00144-3
 • Serencam, H., Arslaner, A., Köse, M. (2018). Civil peynirde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Engineering Sciences, 13(1), 21-26. https://doi.org/10.12739/NWSA.2018.13.1.1A0397
 • Şanal, H., Güler, Z. (2010). Changes in non-essential element concentrations during torba yoghurt production. Akademik Gıda, 8(4), 6-12.
 • Şimşek, O., Gültekin, R., Öksüz, O., Kurultay, Ş. (2000). The effect of environmental pollution on the heavy metal content of raw milk. Nahrung, 44, 360-363. https://doi.org/10.1002/1521-3803(20001001)44:5<360::AID-FOOD360>3.0.CO;2-G
 • Temurci, H., Güner, A. (2006). Ankara’da tüketime sunulan süt ve beyaz peynirlerde ağır metal kontaminasyonu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 1(2), 20-28.
 • Yalçın, Ö., Tekinşen, K.K. (2010). Konya’da tüketime sunulan beyaz salamura, tulum ve kaşar peynirlerinin ağır metal içeriklerinin araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyolji Dergisi, 21(1), 5-10.
 • Yüzbaşı, N., Sezgin, E., Yıldırım, Z., Yıldırım, M. (2009). Changes in lead, cadmium, iron, copper and zinc levels during the production of Kaşar cheese. Journal of Food Quality, 32, 73-83. https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2007.00167.x

Determination of some minerals and heavy metal levels in Urfa cheese and cow's milk

Year 2021, Volume: 7 Issue: 3, 185 - 193, 01.07.2021
https://doi.org/10.3153/FH21020

Abstract

This research was carried out to determine the levels of some minerals and heavy metals in Urfa cheeses and cow's milk offered for sale in Şanlıurfa. Mineral and heavy metal levels were determined by analysing 18 Urfa cheese and 21 cow milk samples collected from retail outlets with ICP-MS. Mean mineral and heavy metal contents in Urfa cheese samples were; magnesium (Mg) 129.8 ±31.14 mg/kg, calcium (Ca) 2712.66 ±1002.4 mg/kg, potassium (K) 272.06 ±127.21 mg/kg, titanium (Ti) 7.48 ±2.63 mg/kg, zinc (Zn) 40.4 ±16.33 mg/kg, selenium (Se) 10.6 ±3.51 mg/kg. In cow milk samples, average selenium (Se) 0.22 ±0.04 mg/kg, titanium (Ti) 0.07 ±0.009, mg/kg, copper (Cu) 0.0068 ±0.01 mg/kg and chromium (Cr) was detected at the level of 0.019 ±0.001 mg/kg. Arsenic (As), cadmium (Cd), lead (Pb) and thallium (Tl) levels were below the detectable levels in Urfa cheese and cow's milk samples. As a result, it was concluded that the samples do not pose a significant danger to public health in terms of heavy metal pollution and can contribute significantly to nutrition with the mineral substances it contains.

References

 • Altun, İ., Köse, Şenol, Ş. (2016). Geleneksel kelle peynirinin bazı özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4), 642-647. https://doi.org/10.29133/yyutbd.282843
 • Altun, S.K., Paksoy, N. (2020). Şanlıurfa’da üretilen Urfa peynirlerinde nikel düzeyleri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1), 49-52. https://doi.org/10.31196/huvfd.699304
 • Anonymous, (2011). Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği. 29.09.2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskile/2011/12/20111229M3- 8.htm
 • Arslan, A., Güven, A., Gönülalan, Z., Özmen, H. (1996). Şavak tulum peynirinin mineral madde düzeyi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10, 265-268.
 • Arslaner, A., Salık, M.A. (2020). Bayburt civil peynirinin bazı kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile mineral ve ağır metal içerikleri. Gıda, 45(3), 433-447. https://doi.org/10.15237/gida.GD19159
 • Atasoy, A.F., Akin M.S. (2004). Sanlıurfa ilinde satisa sunulan Urfa peynirlerinin bazi kimyasal ozellikleri ve proteoliz duzeylerinin belirlenmesi uzerine bir arastirma, Harran Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 8, 9-15.
 • Ayar, A., Akın, N., Sert, D. (2006). Bazı peynir çeşitlerinin mineral kompozisyonu ve beslenme yönünden önemi. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 319-322.
 • Ayar, A., Sert, D., Akın, N. (2007). Konya’da tüketime sunulan süt ve ürünlerinin ağır metal içeriklerinin belirlenmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 21(41), 58-64.
 • Ay, Ü., Karayünlü, S. (2008). Modification in direct analysis method: metal levels in raw milk at the region of Izmit by graphite furnace atomic absorption spectrophotometer. International Journal of Food Science and Technology, 43, 326-329. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2006.01441.x
 • Ayar, A., Sert, D., Akın, N. (2009). The trace metal levels in milk and dairy products consumed in middle Anatolia Turkey. Environmental monitoring and assessment, 152(1-4), 1-12. https://doi.org/10.1007/s10661-008-0291-9
 • Bakırcıoğlu, D., Bakırcıoğlu K.Y., Uçar, G. (2011). Determination of some trace metal levels in cheese samples packaged in plastic and tin containers by ICP-OES after dry, wet and microwave digestion. Food Chemical Toxicology, 49, 202- 207. https://doi.org/10.1016/j.fct.2010.10.017
 • Berik, N. (2018). Titanyum dioksit ve nano titanyum dioksit kullanımının su ürünlerine olası zararları. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 1(2), 59-65.
 • Boudebbouz, A., Boudalia, S., Bousbia, A., Habila, S., Boussadia, M.I., Gueroui, Y. (2020). Heavy metals levels in raw cow milk and health risk assessment across the globe: A systematic review. Science of the Total Environment, 141830. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141830
 • Beykaya, M., Yıldırım, Z., Özbey, A., Yıldırım, M. (2019). Determination of heavy metal content of milk collected by some dairy plants in Sivas. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(1), 105-109. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i1.105-109.2164
 • Çetinkaya, A., Akbaba, G.B., Özçakmak, S., Gülbaz, G. (2016). Trabzon’da tüketime sunulan cami boğazı peynirlerinin mineral madde içeriği ve ağır metal kontaminasyonu. Gıda, 41(5), 317-322.
 • Demirci, M. (1988). Ülkemizin önemli peynir çeşitlerinin mineral madde düzeyi ve kalori değerleri. Gıda, 13, 17-21.
 • Dobrzanski, Z., Kolacz, R., Górecka, H., Chojnacka, K., ve Bartkowiak, A. (2005). The content of microelements and trace elements in raw milk from cows in the Silesian region. Polish Journal of Environmental Studies, 14(5), 685.
 • Eroğlu, Y. (2019). Erzincan yöresinde üretilen tulum peynirlerinin benzoik asit, sorbik asit ve ağır metal içeriği yönünden incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(3), 1295-1300. https://doi.org/10.18185/erzifbed.656186
 • FAO/WHO (2012). Food and Agriculture Organization/World Health Organization. Joint FAO/WHO food standards program: Codex committee on contaminants in foods (Editorial amendments to the general standard for contaminants and toxins in food and feed), sixth session, Maastricht, Netherlands, (p. 26-30). March, 2012; ISBN: 978-92-5-105807-7
 • Garcia, M.I.H., Puerto, P.P., Baquero, M.F., Rodriguez, E.R., Martin, J.D. ve Romero, C.D. (2006). Mineral and trace element concentrations of dairy products from goats’ milk produced in tenerife (Canary Islands). International Dairy Journal, 16,182-185. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2005.01.011 Haug, A., Høstmark, A.T., Harstad, O.M., (2007). Bovine milk in human nutrition–a review. Lipids in health and disease, 6(1), 25. https://doi.org/10.1186/1476-511X-6-25
 • İnci, A., Aypak, S.Ü., Güven, G. (2017). Aydın ilinde üretilen inek sütlerinde bazı ağır metal düzeylerinin araştırılması. Gıda, 42(3). https://doi.org/10.15237/gida.GD16079
 • İstanbulluoğlu, H., Oğur, R., Tekbaş, Ö.F., Bakır, B. (2013). Süt ve süt ürünlerinde ağır metal kirliliği. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 33(2), 410-419. https://doi.org/10.5336/medsci.2012-29718
 • İşleyici, Ö., Sancak, Y.C, Tuncay, R.M., Yücel, U.M. (2017). Determination of mineral substance and heavy metal levels in divle tulum cheese. Van Veterinary Journal, 28(3), 151-156.
 • Kahvecioğlu, Ö., Kartal, G., Güven, A., Timur, S. (2009). Metallerin çevresel etkileri. Metalurji Dergisi, 136, 47-53.
 • Kılıçel, F., Tarakçı, Z., Sancak, H., Durmaz. H. (2004). Otlu lorların mineral madde ve ağır metal içerikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(1), 41-45.
 • Kirdar, S.S., Köse, Ş, Gün, İ., Ocak, E., Kurşun, Ö. (2015). Do consumption of Kargi tulum cheese meet daily requirements for minerals and trace elements? Mljekarstvo/Dairy, 65(3), 203-209. https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2015.0307
 • Leonard, A., Gerber, G.B. (1997). Mutagenicity, carcinogenicity and teratogenicity of thallium compounds. Mutation Research, 387, 47-53. https://doi.org/10.1016/S1383-5742(97)00022-7
 • Lıcata, P., Trombetta, D., Crıstanı, M., Gıofre, F., Martıno, D., Calo, M., Naccarı, F. (2004). Levels of "toxic" and "essential" metals in samples of bovine milk from various dairy farms in Calabria, Italy. Environment International, 30(1), 1-6. https://doi.org/10.1016/S0160-4120(03)00139-9
 • Mendil, D. (2006). Mineral and trace metal levels in some cheese collected from Turkey. Food Chemistry, 96(4), 532-537. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.03.006
 • Öksüztepe, G., Karatepe, P., Özçelik, M., İncili, G. K. (2013). Tulum peyniri ve taze beyaz peynirlerin mineral madde ve ağır metal içerikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 27(2), 93-97.
 • Özbek, N., Akman, S. (2016). Microwave plasma atomic emission spectrometric determination of Ca, K and Mg in various cheese varieties. Food Chemistry, 192(1), 295-298. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.07.011
 • Özlü, H., Atasever, M., Urçar, S., Atasever, M. (2012). Erzurum’da tüketime sunulan kaşar peynirlerinin mineral madde içeriği ve ağır metal kontaminasyonu. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,18(2), 205-208. https://doi.org/10.9775/kvfd.2011.5258
 • Özturan, K., Atasever, M., (2018). Süt ve ürünlerinde mineral maddeler ve ağır metaller. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 13(2), 229-241. https://doi.org/10.17094/ataunivbd.317822
 • Öztürk, B.E. (2009). “Trakya bölgesinde satılan kaşar peynirlerinde ağır metal aranması”, Yüksek lisans tezi, Tez Danışmanı: Şimşek, O., Namık Kemal Üniversitesi.
 • Paksoy, N., Dinç, H., Altun, S.K. (2018). Evaluation of levels of essential elements and heavy metals in milks of dairy donkeys, goats and sheep in Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 50(3). https://doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.3.1097.1105
 • Park, Y.W. (2000). Comparison of mineral and cholesterol composition of different commercial goat milk products manufactured in USA. Small Rumin Research, 37(1-2), 115-124. https://doi.org/10.1016/S0921-4488(99)00144-3
 • Serencam, H., Arslaner, A., Köse, M. (2018). Civil peynirde ağır metal kontaminasyon kaynağı ve düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Engineering Sciences, 13(1), 21-26. https://doi.org/10.12739/NWSA.2018.13.1.1A0397
 • Şanal, H., Güler, Z. (2010). Changes in non-essential element concentrations during torba yoghurt production. Akademik Gıda, 8(4), 6-12.
 • Şimşek, O., Gültekin, R., Öksüz, O., Kurultay, Ş. (2000). The effect of environmental pollution on the heavy metal content of raw milk. Nahrung, 44, 360-363. https://doi.org/10.1002/1521-3803(20001001)44:5<360::AID-FOOD360>3.0.CO;2-G
 • Temurci, H., Güner, A. (2006). Ankara’da tüketime sunulan süt ve beyaz peynirlerde ağır metal kontaminasyonu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 1(2), 20-28.
 • Yalçın, Ö., Tekinşen, K.K. (2010). Konya’da tüketime sunulan beyaz salamura, tulum ve kaşar peynirlerinin ağır metal içeriklerinin araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyolji Dergisi, 21(1), 5-10.
 • Yüzbaşı, N., Sezgin, E., Yıldırım, Z., Yıldırım, M. (2009). Changes in lead, cadmium, iron, copper and zinc levels during the production of Kaşar cheese. Journal of Food Quality, 32, 73-83. https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2007.00167.x
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Food Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Serap Kılıç Altun 0000-0002-4203-2508

Mehmet Emin Aydemir 0000-0002-5849-1741

Publication Date July 1, 2021
Submission Date December 25, 2020
Published in Issue Year 2021Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA Kılıç Altun, S., & Aydemir, M. E. (2021). Determination of some minerals and heavy metal levels in Urfa cheese and cow’s milk. Food and Health, 7(3), 185-193. https://doi.org/10.3153/FH21020

16339

Journal is licensed under a

CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence  14627 1331027042
Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

27222

Archiving is done according to ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).