Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Use of various roast (kavurga) flours in production of tulumba dessert and some characteristics of desserts

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 170 - 176, 07.06.2020
https://doi.org/10.3153/FH20018

Abstract

In this study, wheat flour was substituted with either wheat roast (kavurga) (KB), barley kavurga (KA) or an equal mixture of barley and wheat kavurga (KAB) flours by 5, 10 and 20% in the production of tulumba desserts. Some physical, chemical and sensory properties of tulumba desserts were determined. In terms of the physical properties, the lowest syrup uptake was determined in the desserts with KAB at a substitution rate of 20%. The highest specific volume was found in the desserts with KA while the lowest length/width ratio was in the KB substituted desserts (p<0.05). Among chemical properties, the lowest moisture content was obtained in control desserts containing no kavurga flour, and increasing substitution rate reduced the fat and protein contents of tulumba desserts by 15.39% and 8.64%, respectively (p<0.05). In addition, calorie values of desserts with kavurga flours decreased as substitution rate increased and the lowest was at the substitution rate of 20% (p<0.05). The magnesium content of tulumba desserts was the highest at a 20% substitution rate while the highest sodium content was at a 5% substitution rate (p <0.05). In sensory evaluation, the lowest scoring was obtained in desserts with a 20% substitution rate. Results of this study showed an increased product variety in tulumba desserts and indicated that up to 10% of kavurga flour can be used in the production of tulumba desserts.

References

 • AACC (1995). Determination of crude protein - Kjeldahl Method, Boric Acid Modification (Method 46-12). Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists,9th ed. American Association of Cereal Chemists, Ic., St. Paul, MN. ISBN 978-1-891127-68-2
 • Anonim (2012). http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/uyelik/beslenme_bilgi_serisi/Kitaplar/d/d_05_ izikselaktivitebeslenmevesaglikliyasam.pdf (Erişim Tarihi: 25 Mart 2017).
 • Anonim (2020). https://www.kalbinidinlesen.com/%20kalp-hastaliklari-ile-yasamak/seker-hastaligi/seker-hastaligi-ve-beslenme (Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2020)
 • Arbuckle, J.L. (2014). IBM SPSS statistics 22 For Windows User’s Brief Guide. ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/22.0/en/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf (Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2020)
 • Çağlar, N., Özaltın, N.F. (2013). Geleneksel tatlıların yöresel tatlarla buluşmasına bir örnek gül sarması. Akdeniz Sanat Dergisi, 6(11), 56-64.
 • Doğan, İ.S., Yurt, B. (2002). Tulumba tatlısının üretiminde yağ emilimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gıda, 27(1), 65-71.
 • Elgün, A., Certel, M., Ertugay, Z., Kotancılar, H.G., (2012). Tahıl ve ürünlerinde analitik kalite kontrolü ve labaratuar uygulama kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 335, Ders kitap seri No: 82.
 • Elin, R.J. (1988). Magnesium metabolism in health and disease. Disease-a-Month, 34, 161-219.
 • Ertaş, Y., Karadağ, G.M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Kacar, B., İnal, A., (2008). Bitki Analizleri. Nobel Yayınları, Yayın No: 1241, Fen Bilimleri, 892. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 892 s. Ankara. ISBN 978-605-395-036-3
 • Karaağaoğlu, N., Karabudak, E., Yavuz, S., Yüksek, O., Dinçer, D., Tosunbayraktar, G., Eren, F. H., (2008). Çeşitli ekmeklerin protein, yağ, nem, kül, karbonhidrat ve enerji değerleri. Gıda, 33(1), 19-25.
 • Karaoǧlu, M.M., Kotancilar, H.G. (2005). Kavut, a traditional Turkish cereal product: production method and some chemical and sensorial properties. International journal of food science&technology, 41(3), 233-241. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.01053.x
 • Onoğur, A.T., Elmacı, Y. (2011). Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bornava-İzmir,Yayın No:010-1B, 66 s. ISBN:978-9944-5660-8-7
 • Özen, F.B., Elgün, A., Bilgiçli, N.( 2009).Tulumba tatlısının üretiminde kullanılan bazı bileşen ve katkıların son ürün kalitesine etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(48), 38-46.
 • Özen, F.B. (2006). Tulumba Tatlısının Üretim Metodu ile Farklı Un Tipi ve Katkı Kullanımının Son Ürün Kalitesi Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni versitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sevimli, Y., Sönmezdağ, A.S. (2017). Özel gün tatlıları: Kültür turizmi açısından önemi. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 18-28.
 • Sharma, P., Gujral, H.S., Rosell, C., M. (2011). Effects of roasting on barley b-glucan, thermal, textural and pasting properties. Journal of Science, 53, 25-30. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2010.08.005

Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 170 - 176, 07.06.2020
https://doi.org/10.3153/FH20018

Abstract

Bu çalışmada, kavurga buğday (KB), kavurga arpa (KA), %50 kavurga arpa+ %50 kavurga buğday (KAB) unları, standart una %5, %10 ve %20 oranlarında ikame edilerek tulumba tatlıları üretilmiştir. Tüm tulumba tatlılarında bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler belirlenmiştir. Fiziksel özelliklerde; tatlılarda en düşük şurup çekme miktarı KAB ve %20 ikame oranında, en yüksek spesifik hacim KA ikameli, en düşük boy/en oranı KB ikameli tatlıda belirlenmiştir (p<0.05). Kimyasal özelliklerde; en düşük nem miktarı kontrol örneğinde görülürken, artan ikame oranlarıyla birlikte yağ ve protein içerikleri kontrole göre sırasıyla %15.39, %8.64 azalmıştır (p<0.05). Mineral madde bakımından magnezyum içeriği %20 ikamede, sodyum içeriği %5 ikamede en yüksek değerler vermiştir (p<0.05). Duyusal değerlendirmede en düşük puanlama %20 ikame oranlı tatlılarında elde edilmiştir. Tulumba tatlılarda artan ürün çeşitliliği, elde edilen sonuçlar dikkate alındığında % 10’a kadar kavurga unları tulumba tatlısı yapımında kullanılabilinir. Kavurga unu, Tulumba tatlısı, Mineral madde, Kalori

References

 • AACC (1995). Determination of crude protein - Kjeldahl Method, Boric Acid Modification (Method 46-12). Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists,9th ed. American Association of Cereal Chemists, Ic., St. Paul, MN. ISBN 978-1-891127-68-2
 • Anonim (2012). http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/uyelik/beslenme_bilgi_serisi/Kitaplar/d/d_05_ izikselaktivitebeslenmevesaglikliyasam.pdf (Erişim Tarihi: 25 Mart 2017).
 • Anonim (2020). https://www.kalbinidinlesen.com/%20kalp-hastaliklari-ile-yasamak/seker-hastaligi/seker-hastaligi-ve-beslenme (Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2020)
 • Arbuckle, J.L. (2014). IBM SPSS statistics 22 For Windows User’s Brief Guide. ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/22.0/en/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf (Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2020)
 • Çağlar, N., Özaltın, N.F. (2013). Geleneksel tatlıların yöresel tatlarla buluşmasına bir örnek gül sarması. Akdeniz Sanat Dergisi, 6(11), 56-64.
 • Doğan, İ.S., Yurt, B. (2002). Tulumba tatlısının üretiminde yağ emilimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gıda, 27(1), 65-71.
 • Elgün, A., Certel, M., Ertugay, Z., Kotancılar, H.G., (2012). Tahıl ve ürünlerinde analitik kalite kontrolü ve labaratuar uygulama kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 335, Ders kitap seri No: 82.
 • Elin, R.J. (1988). Magnesium metabolism in health and disease. Disease-a-Month, 34, 161-219.
 • Ertaş, Y., Karadağ, G.M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Kacar, B., İnal, A., (2008). Bitki Analizleri. Nobel Yayınları, Yayın No: 1241, Fen Bilimleri, 892. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 892 s. Ankara. ISBN 978-605-395-036-3
 • Karaağaoğlu, N., Karabudak, E., Yavuz, S., Yüksek, O., Dinçer, D., Tosunbayraktar, G., Eren, F. H., (2008). Çeşitli ekmeklerin protein, yağ, nem, kül, karbonhidrat ve enerji değerleri. Gıda, 33(1), 19-25.
 • Karaoǧlu, M.M., Kotancilar, H.G. (2005). Kavut, a traditional Turkish cereal product: production method and some chemical and sensorial properties. International journal of food science&technology, 41(3), 233-241. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2005.01053.x
 • Onoğur, A.T., Elmacı, Y. (2011). Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bornava-İzmir,Yayın No:010-1B, 66 s. ISBN:978-9944-5660-8-7
 • Özen, F.B., Elgün, A., Bilgiçli, N.( 2009).Tulumba tatlısının üretiminde kullanılan bazı bileşen ve katkıların son ürün kalitesine etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(48), 38-46.
 • Özen, F.B. (2006). Tulumba Tatlısının Üretim Metodu ile Farklı Un Tipi ve Katkı Kullanımının Son Ürün Kalitesi Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni versitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sevimli, Y., Sönmezdağ, A.S. (2017). Özel gün tatlıları: Kültür turizmi açısından önemi. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 18-28.
 • Sharma, P., Gujral, H.S., Rosell, C., M. (2011). Effects of roasting on barley b-glucan, thermal, textural and pasting properties. Journal of Science, 53, 25-30. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2010.08.005

Details

Primary Language Turkish
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Research Articles
Authors

İlyas ÇELİK (Primary Author)
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
0000-0002-8434-8797
Türkiye


Gözde TÜMER
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
0000-0002-7899-6237
Türkiye

Supporting Institution Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi
Project Number 2015FBE048
Publication Date June 7, 2020
Application Date January 10, 2020
Acceptance Date April 1, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { jfhs673135, journal = {Food and Health}, issn = {}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {170 - 176}, doi = {10.3153/FH20018}, title = {Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, İlyas and Tümer, Gözde} }
APA Çelik, İ. & Tümer, G. (2020). Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi . Food and Health , 6 (3) , 170-176 . DOI: 10.3153/FH20018
MLA Çelik, İ. , Tümer, G. "Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi" . Food and Health 6 (2020 ): 170-176 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/53118/673135>
Chicago Çelik, İ. , Tümer, G. "Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi". Food and Health 6 (2020 ): 170-176
RIS TY - JOUR T1 - Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi AU - İlyas Çelik , Gözde Tümer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/FH20018 DO - 10.3153/FH20018 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 176 VL - 6 IS - 3 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH20018 UR - https://doi.org/10.3153/FH20018 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Food and Health Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi %A İlyas Çelik , Gözde Tümer %T Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi %D 2020 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 6 %N 3 %R doi: 10.3153/FH20018 %U 10.3153/FH20018
ISNAD Çelik, İlyas , Tümer, Gözde . "Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi". Food and Health 6 / 3 (June 2020): 170-176 . https://doi.org/10.3153/FH20018
AMA Çelik İ. , Tümer G. Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi. Food Health. 2020; 6(3): 170-176.
Vancouver Çelik İ. , Tümer G. Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi. Food and Health. 2020; 6(3): 170-176.
IEEE İ. Çelik and G. Tümer , "Tulumba tatlısı yapımında çeşitli kavurga unların kullanımı ve bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi", Food and Health, vol. 6, no. 3, pp. 170-176, Jun. 2020, doi:10.3153/FH20018

ustresim_2021_1.png

journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.