Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 75 - 83, 13.12.2020
https://doi.org/10.3153/FH21009

Öz

Keçiboynuzu meyvesi doğal yüksek şeker içeriği nedeniyle birçok ürün formülasyonunda şeker kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca keçiboynuzu doğal olarak yüksek oranda D-pinitol içermektedir. D-pinitol vücutta glukoz metabolizmasını düzenleme ve Tip 2 şeker hastalarının diyetlerinde kullanılabilmesi nedeniyle önem kazanan bir gıda bileşenidir. Bu çalışmada kakao yerine keçiboynuzu tozu kullanılarak sürülebilir krema üretimi gerçekleştirmiştir. Literatürde bu amaçla gerçekleştirilmiş çeşitli çalışmalar bulunmasına rağmen bu çalışma kapsamında ilk defa optimizasyon metotları kullanılarak optimum formülasyon belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, formülasyonun duyusal özellikler üzerine önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Kıvam dışındaki tüm duyusal parametrelerin şeker şurubu oranının artışı ile artış gösterdi belirlenmiştir. En yüksek genel beğeni (>7) puanları sağlayan formülasyonun %29 keçiboynuzu unu, %32 şeker şurubu ve %24 bitkisel yağ olduğu hesaplanmıştır. L*, b* ve DPPH radikal süpürücü aktivite değerlerinin istatistiksel olarak modellenemediği tespit edilmiştir. a* ve toplam fenolik madde miktarı ile formülasyonda keçiboynuzu unu oranı artmasına bağlı olarak artmıştır. Sonuç olarak duyusal özellikler ve toplam fenolik madde miktarını maksimize eden formülasyon %25 keçiboynuzu unu, %39,3 şeker şurubu ve %20,7 bitkisel yağ olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Alper, Y. (2016). Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) meyvesinden süperkritik karbondioksit (CO2) ekstraksiyonu ile d-pinitol eldesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 90 ss.
 • Anonim (2019). Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı, http://www.turkomp.gov.tr/food-376 (Erişim tarihi: 26.10.2019)
 • Aydın, N. (2012). Keçiboynuzu unu ilavesinin bisküvinin bazı kalite kriterlerine etkisi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 52 ss.
 • Aydın, S. (2011). Keçiboynuzu meyvesinden sürülebilir bir ürün üretimi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 66 ss.
 • Aydın, S., Özdemir, Y. (2017). Development and characterization of carob flour based functional spread for increasing use as nutritious snack for children. Journal of Food Quality, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/5028150
 • Badem, A. (2006). Keçiboynuzu pekmezli dondurma üretiminde kullanılan karragenan, ksantan ve keçiboynuzu zamklarının dondurmaların kaliteleri üzerine etkisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 80 ss.
 • Baykal, H., Karais, K., Koç, G.Ç., Dirim, S.N. (2018). The properties of cinnamon, carob and ginger enriched goat milk powder enriched goat milk powder. GIDA-Journal of Food, 43(4), 716-732. https://doi.org/10.15237/gida.GD18046
 • Berk, E., Sumnu, G., Sahin, S. (2017). Usage of carob bean flour in gluten free cakes. Chemical Engineering Transactions, 57, 1909-1914.
 • Camero, B.M., Merino, C.S. (2004). Method of obtaining pinitol from carob extracts, US Patent No: 6,699,511.
 • Cemeroglu, B. (2010). Gıda analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Bizin Grup Basımevi, (34), 657. ISBN: 9789759857868
 • Çelik, Ș., Ünver, N., Güç, B., Ceylan, P. (2018). Some characteristic of fruity yoghurt produced with adding carob molasses. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi/Harran Journal of Agricultural and Food Science, 22(2), 215-224. https://doi.org/10.29050/harranziraat.321584
 • Fidan, H., Petkova, N., Sapundzhieva, T., Baeva, M., Goranova, Z., Slavov, A., Krastev, L. (2019). Carob syrup and carob flour (Ceratonia siliqua L.) as functional ingredients in sponge cakes. Carpathian Journal of Food Science & Technology, 11(1), 71-82.
 • Gübbük, H., Tozlu, İ., Doğan, A., Balkıç, R. (2016). Çevre, endüstriyel kullanım ve insan sağlığı yönleriyle keçiboynuzu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 207-215.
 • Hallaç, Ş. (2016). Keçiboynuzu unu ve soya unu katkılarının makarnanın kalite kriterlerine etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 98 ss.
 • Karamanoğlu, A.A. (2016). Kakao tozuna keçiboynuzu tozu ilavesi ile yapılan tağşişinin belirlenmesi amacıyla yeni bir metodun geliştirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 49 ss.
 • Karhan, M. (2010). Türkiye'de yetişen keçiboynuzu (Cratonia siligua L.) tiplerinin biyoaktif bir molekül olan D-pinitol içeriği üzerine çevre koşulları ve bileşim unsurlarının etkisi, TÜBİTAK 107O650 Proje Sonuç raporu.
 • Kim, J., Kim, J.C., Joo, H., Jung, S., Kim, J. (2005). Determination of total chiro-inositol content in selected natural materials and evaluation of the antihyperglycemic effect of pinitol isolated from soybean and carob. Food Science and Biotechnology, 14(4), 441-445.
 • Miller, G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical chemistry, 31(3), 426-428. https://doi.org/10.1021/ac60147a030
 • Oziyci, H.R. (2015). Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) meyvesinden d-pinitol ekstraksiyonu üzerine araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 137 ss.
 • Parlatır, B. (2019). Çikolata üretiminde kakao yerine keçiboynuzu unu kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 52 ss.
 • Pazır, F., Alper, Y. (2016). Keçiboynuzu meyvesi (Ceratonia siliqua L.) ve sağlık. Akademik Gıda, 14(3), 302-306.
 • Racolta, E., Muste, S., Muresan, A.E., Muresan, C.C., Bota, M.M., Muresan, V. (2014). Characterization of Confectionery Spreadable Creams Based on Roasted Sunflower Kernels and Cocoa or Carob Powder. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology, 71(1), 62-67. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-fst:10109
 • Šebečić, B., Vedrina Dragojević, I., Vitali, D., Hečimović, M., Dragičević, I. (2007). Raw materials in fibre enriched biscuits production as source of total phenols. Agriculturae Conspectus Scientificus, 72(3), 265-270.
 • Shiehzadeh, R. (2019). Keçiboynuzu tozu tereyağı ve zeytinyağı kullanımının sürülebilir çikolatada fiziksel kimyasal ve reolojik özellikler üzerine etkisi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 92 ss.
 • Taş, E.N., Çakaloğlu, B., Ötleş, S. (2018). The determination of some physical, chemical and sensory properties of pestil containing carob flour at different ratio. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(8), 945-952. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i8.945-952.1445
 • Tontul, İ. (2017). Kırınım pencereli (refractance window) ve mikrodalga destekli sıcak hava kurutma teknikleri ile fonksiyonel bileşenlerce zengin nar pestili üretimi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 159 ss.
 • Vitali, D., Dragojević, I.V., Šebečić, B. (2009). Effects of incorporation of integral raw materials and dietary fibre on the selected nutritional and functional properties of biscuits. Food Chemistry, 114(4), 1462-1469. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.11.032
 • Yalım Kaya, S. (2010). Keçiboynuzu meyvesinden yüksek saflıkta şeker şurubu üretimi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 175 ss.

Optimization of spreadable carob cream formulation with mixture design

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 75 - 83, 13.12.2020
https://doi.org/10.3153/FH21009

Öz

Carob is used as a source of sugar in many product formulations due to its naturally high sugar content. In addition, carob naturally contains a high content of D-pinitol. D-pinitol is an important food ingredient since it regulates glucose metabolism in the body and can be used in the diets of Type 2 diabetic patients. In this study, spreadable cream was produced using carob powder instead of cocoa. Although there are various studies carried out for this purpose in the literature, the optimum formulation was determined for the first time in this study by using optimization methods. The results of the study showed that the formulation has a significant effect on sensorial properties. It was determined that all sensory parameters except consistency increased with increasing sugar syrup ratio. The formulation, which provides the highest overall acceptability (>7), was calculated as 29% carob flour, 32% sugar syrup and 24% fat. It was determined that L *, b * and DPPH radical scavenging activity values could not be statistically modelled. a * and total phenolic content of samples was increased by increment of carob flour in the formulation. As a result, the formulation that maximizes sensorial properties and total phenolic content was calculated as 25% carob flour, 39.3% sugar syrup and 20.7% fat.

Kaynakça

 • Alper, Y. (2016). Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) meyvesinden süperkritik karbondioksit (CO2) ekstraksiyonu ile d-pinitol eldesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 90 ss.
 • Anonim (2019). Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı, http://www.turkomp.gov.tr/food-376 (Erişim tarihi: 26.10.2019)
 • Aydın, N. (2012). Keçiboynuzu unu ilavesinin bisküvinin bazı kalite kriterlerine etkisi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 52 ss.
 • Aydın, S. (2011). Keçiboynuzu meyvesinden sürülebilir bir ürün üretimi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 66 ss.
 • Aydın, S., Özdemir, Y. (2017). Development and characterization of carob flour based functional spread for increasing use as nutritious snack for children. Journal of Food Quality, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/5028150
 • Badem, A. (2006). Keçiboynuzu pekmezli dondurma üretiminde kullanılan karragenan, ksantan ve keçiboynuzu zamklarının dondurmaların kaliteleri üzerine etkisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 80 ss.
 • Baykal, H., Karais, K., Koç, G.Ç., Dirim, S.N. (2018). The properties of cinnamon, carob and ginger enriched goat milk powder enriched goat milk powder. GIDA-Journal of Food, 43(4), 716-732. https://doi.org/10.15237/gida.GD18046
 • Berk, E., Sumnu, G., Sahin, S. (2017). Usage of carob bean flour in gluten free cakes. Chemical Engineering Transactions, 57, 1909-1914.
 • Camero, B.M., Merino, C.S. (2004). Method of obtaining pinitol from carob extracts, US Patent No: 6,699,511.
 • Cemeroglu, B. (2010). Gıda analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Bizin Grup Basımevi, (34), 657. ISBN: 9789759857868
 • Çelik, Ș., Ünver, N., Güç, B., Ceylan, P. (2018). Some characteristic of fruity yoghurt produced with adding carob molasses. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi/Harran Journal of Agricultural and Food Science, 22(2), 215-224. https://doi.org/10.29050/harranziraat.321584
 • Fidan, H., Petkova, N., Sapundzhieva, T., Baeva, M., Goranova, Z., Slavov, A., Krastev, L. (2019). Carob syrup and carob flour (Ceratonia siliqua L.) as functional ingredients in sponge cakes. Carpathian Journal of Food Science & Technology, 11(1), 71-82.
 • Gübbük, H., Tozlu, İ., Doğan, A., Balkıç, R. (2016). Çevre, endüstriyel kullanım ve insan sağlığı yönleriyle keçiboynuzu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 207-215.
 • Hallaç, Ş. (2016). Keçiboynuzu unu ve soya unu katkılarının makarnanın kalite kriterlerine etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 98 ss.
 • Karamanoğlu, A.A. (2016). Kakao tozuna keçiboynuzu tozu ilavesi ile yapılan tağşişinin belirlenmesi amacıyla yeni bir metodun geliştirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 49 ss.
 • Karhan, M. (2010). Türkiye'de yetişen keçiboynuzu (Cratonia siligua L.) tiplerinin biyoaktif bir molekül olan D-pinitol içeriği üzerine çevre koşulları ve bileşim unsurlarının etkisi, TÜBİTAK 107O650 Proje Sonuç raporu.
 • Kim, J., Kim, J.C., Joo, H., Jung, S., Kim, J. (2005). Determination of total chiro-inositol content in selected natural materials and evaluation of the antihyperglycemic effect of pinitol isolated from soybean and carob. Food Science and Biotechnology, 14(4), 441-445.
 • Miller, G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical chemistry, 31(3), 426-428. https://doi.org/10.1021/ac60147a030
 • Oziyci, H.R. (2015). Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) meyvesinden d-pinitol ekstraksiyonu üzerine araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 137 ss.
 • Parlatır, B. (2019). Çikolata üretiminde kakao yerine keçiboynuzu unu kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 52 ss.
 • Pazır, F., Alper, Y. (2016). Keçiboynuzu meyvesi (Ceratonia siliqua L.) ve sağlık. Akademik Gıda, 14(3), 302-306.
 • Racolta, E., Muste, S., Muresan, A.E., Muresan, C.C., Bota, M.M., Muresan, V. (2014). Characterization of Confectionery Spreadable Creams Based on Roasted Sunflower Kernels and Cocoa or Carob Powder. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology, 71(1), 62-67. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-fst:10109
 • Šebečić, B., Vedrina Dragojević, I., Vitali, D., Hečimović, M., Dragičević, I. (2007). Raw materials in fibre enriched biscuits production as source of total phenols. Agriculturae Conspectus Scientificus, 72(3), 265-270.
 • Shiehzadeh, R. (2019). Keçiboynuzu tozu tereyağı ve zeytinyağı kullanımının sürülebilir çikolatada fiziksel kimyasal ve reolojik özellikler üzerine etkisi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 92 ss.
 • Taş, E.N., Çakaloğlu, B., Ötleş, S. (2018). The determination of some physical, chemical and sensory properties of pestil containing carob flour at different ratio. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(8), 945-952. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i8.945-952.1445
 • Tontul, İ. (2017). Kırınım pencereli (refractance window) ve mikrodalga destekli sıcak hava kurutma teknikleri ile fonksiyonel bileşenlerce zengin nar pestili üretimi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 159 ss.
 • Vitali, D., Dragojević, I.V., Šebečić, B. (2009). Effects of incorporation of integral raw materials and dietary fibre on the selected nutritional and functional properties of biscuits. Food Chemistry, 114(4), 1462-1469. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.11.032
 • Yalım Kaya, S. (2010). Keçiboynuzu meyvesinden yüksek saflıkta şeker şurubu üretimi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 175 ss.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Emine MEMİŞ Bu kişi benim
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya
0000-0002-7108-0736
Türkiye


İsmail TONTUL (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya
0000-0002-8995-1886
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2020
Kabul Tarihi 18 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfhs746460, journal = {Food and Health}, issn = {}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {75 - 83}, doi = {10.3153/FH21009}, title = {Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu}, key = {cite}, author = {Memiş, Emine and Tontul, İsmail} }
APA Memiş, E. & Tontul, İ. (2020). Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu . Food and Health , 7 (2) , 75-83 . DOI: 10.3153/FH21009
MLA Memiş, E. , Tontul, İ. "Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu" . Food and Health 7 (2020 ): 75-83 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/58210/746460>
Chicago Memiş, E. , Tontul, İ. "Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu". Food and Health 7 (2020 ): 75-83
RIS TY - JOUR T1 - Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu AU - Emine Memiş , İsmail Tontul Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/FH21009 DO - 10.3153/FH21009 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 83 VL - 7 IS - 2 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH21009 UR - https://doi.org/10.3153/FH21009 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Food and Health Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu %A Emine Memiş , İsmail Tontul %T Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu %D 2020 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 7 %N 2 %R doi: 10.3153/FH21009 %U 10.3153/FH21009
ISNAD Memiş, Emine , Tontul, İsmail . "Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu". Food and Health 7 / 2 (Aralık 2020): 75-83 . https://doi.org/10.3153/FH21009
AMA Memiş E. , Tontul İ. Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu. Food Health. 2020; 7(2): 75-83.
Vancouver Memiş E. , Tontul İ. Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu. Food and Health. 2020; 7(2): 75-83.
IEEE E. Memiş ve İ. Tontul , "Sürülebilir keçiboynuzu kreması formülasyonunun karışım deseni ile optimizasyonu", Food and Health, c. 7, sayı. 2, ss. 75-83, Ara. 2020, doi:10.3153/FH21009

Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.