Kısa Bildiri
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 39 - 44, 25.11.2020
https://doi.org/10.3153/FH21005

Öz

Bu çalışmada Türk Gıda Kodeksi’nde özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar altında yer alan enteral beslenme ürünlerinin Mezofilik Aerobik Bakteri ve C.sakazakii varlığı yönünden analizi yapılarak pH değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul ilindeki çeşitli hastane eczanelerinden 20 adet enteral beslenme ürünü temin edilerek petriye yayma plak yöntemiyle uygun besiyerlerine ekim yapılmıştır. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre örneklerin hiçbirinde MAB ve C.sakazakii’ye rastlanmamıştır (%100; <1 log kob/mL). Ürünlerin ortalama pH değeri 6.68 ±0.09 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda incelenen enteral beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik kontaminasyon düzeylerinin tamamının (%100) kullanıma uygun değerler içerisinde olduğu ve sağlık riski oluşturmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Aslantaş, O., Yıldız, S. (2008). Türkiye’de kullanılan enteral beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 23-30.
 • Beuchat, L.R., Kim, H., Gurtler, J.B., Lin, L.C., Ryu, J.H., Richards, G.M. (2009). Cronobacter sakazakii in foods and factors affecting its survival, growth, and inactivation. International Journal of Food Microbiology. 136, 204-213. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.02.029
 • Borges, L.J., Campos, M.R.H., André, M.C.D.P.B., Serafini, A.B. (2011). Microbiological quality and phenotypic characterization of microorganisms isolated from enteral feeding, food handlers and environments of two public brazilian hospitals. Journal of Food Safety, 31, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2010.00275.x
 • Çakmak, B. (2012). Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Bebek Mamalarında ve Pastörize Sütlerde Enterobacter sakazakii’ nin Varlığı. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çetinkaya, E., Joseph, S., Ayhan, K., Forsythe, S.J. (2013). Comparison of methods for the microbiological identification and profiling of Cronobacter species from ingredients used in the preparation of infant formula. Molecular and Cellular Probes, 27, 60-64. https://doi.org/10.1016/j.mcp.2012.10.003
 • Dancer, G.I., Mah, J.H., Rhee, M.S., Hwang, I.G., Kang, D.H. (2009). Resistance of Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) to environmental stresses. Journal of Applied Microbiology, 107, 1606-1614. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04347.x
 • Demirkan, K., Ekincioğlu, A.B. (2016). Enteral beslenme tüpünden ilaç uygulanmasında ilaç dozaj şekillerinin önemi. Journal of the Turkish Society of Intensive Care / Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 14(1), 1-8. https://doi.org/10.4274/tybdd.25348
 • Doğan, H.B., Tükel, Ç.İ. (2000). Toplam (aerobik mezofilik) Bakteri. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı. İkinci baskı. Ankara: Sim Matbaacılık Ltd. Şti, 323-328.
 • FAO/WHO (2008). Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) in powdered follow-up formuls, meeting report. Microbiological Risk Assessment Series 15. http://www.fao.org/3/a-i0453e.pdf (accessed 29.06.2020).
 • Friedemann, M., (2009). Epidemiology of invasive neonatal Cronobacter (Enterobacter sakazakii) infections. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 28, 1297-1304. https://doi.org/10.1007/s10096-009-0779-4
 • Gavi, S., Hensley, J., Cerva, F., Nicastri, C., Fields, S. (2008). Management of feding tube complications in the long-term care resident. Annals of Long-Term Care, 6(4), 28-32.
 • Gurtler, J.B., Kornacki, J.L., Beuchat, L.R. (2005). Enterobacter sakazakii: A coliform of increased concern to infant health. International Journal of Food Microbiology, 104, 1-34. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2005.02.013
 • Gülşen-Atalay, B., Akyel, S., Öner, S. Ö., Atalay, H.H. (2019). Hastanede yatan ve beslenme destek ekibine danışılan hastalarda malnütrisyon durumu ve hedeflenen beslenme desteği etkinliğinin değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), 24-32. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1197
 • Gültekin, M., Demirel, N.N. (2006). Hazır toz bebek mamaları ve Enterobacter sakazakii. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 36(1), 67-74.
 • Healy, B., Cooney, S., O'Brien, S., Iversen, C., Whyte, P., Nally, J., Callanan, J.J., Fanning, S. (2010). Cronobacter (Enterobacter sakazakii): An opportunistic foodborne pathogen. Foodborne Pathogens and Disease, 7, 339-350. https://doi.org/10.1089/fpd.2009.0379
 • Heperkan, D., Dalkilic-Kaya, G., Junej, V.K. (2017). Cronobacter sakazakii in baby foods and baby food ingredients of dairy origin and microbiological profile of positive samples. LWT - Food Science and Technology, 75, 402-407. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.09.013
 • ISO 6887-6:2013 (2003). Microbiology of food and animal feed -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage.
 • Kandhai, M. C., Heuvelink, A. E., Reij, M. W., Beumer, R. R., Dijk, R., Van Tilburg, J.J.H.C., van Schothorst M., Gorris, L.G.M. (2010). A study into the occurrence of Cronobacter spp. in the Netherlands between 2001 and 2005. Food Control, 21(8), 1127-1136. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.01.007
 • Kandhai, M.C., Reij, M.W., Gorris, L.G.M., Gentil, O.G., Schothorst, W.V. (2004). Occurence of Enterobacter sakazakii in food production environments and households. The Lancet, 363, 39-40. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15169-0
 • Koluman, A. (2011). Çeşitli gıdalardan Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) izolasyon ve identifikasyonu. Electronic Journal of Food Technologies, 6(2), 16-19.
 • Lehner, A., Stephan, R. (2004). Microbiological, epidemiological, and food safety aspects of Enterobacter sakazakii. J Food Protect, 67, 2850. https://doi.org/10.4315/0362-028X-67.12.2850
 • Önal, Z., Uğurcan, Ö. (2017). Enteral beslenme ve enteral beslenme ürünleri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 13(3), 173-177. Patrick, M.E., Mahon, B.E., Greene, S.A., Rounds, J., Cronquist, A., Wymore, K., Boothe E., Lathrop S., Palmer A., Bowen A. (2014). Incidence of Cronobacter spp. infections United States, 2003-2009. Emerging Infectious Diseases, 20, 1520-1523. https://doi.org/10.3201/eid2009.140545
 • Pina-Pérez, M.C., Rodrigo, D., López, A.M. (2009). Sub-lethal damage in Cronobacter sakazakii subsp. sakazakii cells after different pulsed electric field treatments in infant formula milk. Food Control, 20(12), 1145-1150. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.03.006
 • Polat, G., Halkman, A.K. (2008). Bebek maması ve bileşenlerinin E. sakazakii varlığı açısından incelenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
 • Tokatlı, N. (2009). Farklı Formülasyonlarda Üretilen Bebek Mamalarının Bileşimi, Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri ve Enterobacter Sakazakii Varlığının Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Tekirdağ.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2001). Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Tebliği. Sayı: 24620, 3. Mükerrer.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2011). Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği. Sayı: 28157, 3. Mükerrer.
 • Üzüm, M. (2006). Ankara Yöresinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde Salmonella-Shigella ve Bazı Patojenlerin İzolasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Investigation of enteral nutrition products for mesophilic aerobic bacteria and Cronobacter sakazakii contamination

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 39 - 44, 25.11.2020
https://doi.org/10.3153/FH21005

Öz

In this study, it is aimed to analyze for the presence of Mesophilic Aerobic Bacteria (MAB), C.sakazakii, and the pH values of the enteral nutrition products, which are categorized under the special medicinal dietary products in the Turkish Food Codex. 20 enteral nutrition products were obtained from various hospital pharmacies in the province of Istanbul, and the spread plate method was carried out on suitable media. According to the results of microbiological analysis, no MAB and C.sakazakii were found in any of the samples (100%; <1 log cfu/mL). The average pH of the products was found to be 6.68 ±0.09. As a result of the research, it has been seen that all the microbiological contamination levels (100%) of enteral nutrition products are within the values suitable for use and do not pose a health risk.

Kaynakça

 • Aslantaş, O., Yıldız, S. (2008). Türkiye’de kullanılan enteral beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 23-30.
 • Beuchat, L.R., Kim, H., Gurtler, J.B., Lin, L.C., Ryu, J.H., Richards, G.M. (2009). Cronobacter sakazakii in foods and factors affecting its survival, growth, and inactivation. International Journal of Food Microbiology. 136, 204-213. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.02.029
 • Borges, L.J., Campos, M.R.H., André, M.C.D.P.B., Serafini, A.B. (2011). Microbiological quality and phenotypic characterization of microorganisms isolated from enteral feeding, food handlers and environments of two public brazilian hospitals. Journal of Food Safety, 31, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1745-4565.2010.00275.x
 • Çakmak, B. (2012). Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Bebek Mamalarında ve Pastörize Sütlerde Enterobacter sakazakii’ nin Varlığı. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çetinkaya, E., Joseph, S., Ayhan, K., Forsythe, S.J. (2013). Comparison of methods for the microbiological identification and profiling of Cronobacter species from ingredients used in the preparation of infant formula. Molecular and Cellular Probes, 27, 60-64. https://doi.org/10.1016/j.mcp.2012.10.003
 • Dancer, G.I., Mah, J.H., Rhee, M.S., Hwang, I.G., Kang, D.H. (2009). Resistance of Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) to environmental stresses. Journal of Applied Microbiology, 107, 1606-1614. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04347.x
 • Demirkan, K., Ekincioğlu, A.B. (2016). Enteral beslenme tüpünden ilaç uygulanmasında ilaç dozaj şekillerinin önemi. Journal of the Turkish Society of Intensive Care / Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 14(1), 1-8. https://doi.org/10.4274/tybdd.25348
 • Doğan, H.B., Tükel, Ç.İ. (2000). Toplam (aerobik mezofilik) Bakteri. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Kitabı. İkinci baskı. Ankara: Sim Matbaacılık Ltd. Şti, 323-328.
 • FAO/WHO (2008). Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) in powdered follow-up formuls, meeting report. Microbiological Risk Assessment Series 15. http://www.fao.org/3/a-i0453e.pdf (accessed 29.06.2020).
 • Friedemann, M., (2009). Epidemiology of invasive neonatal Cronobacter (Enterobacter sakazakii) infections. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 28, 1297-1304. https://doi.org/10.1007/s10096-009-0779-4
 • Gavi, S., Hensley, J., Cerva, F., Nicastri, C., Fields, S. (2008). Management of feding tube complications in the long-term care resident. Annals of Long-Term Care, 6(4), 28-32.
 • Gurtler, J.B., Kornacki, J.L., Beuchat, L.R. (2005). Enterobacter sakazakii: A coliform of increased concern to infant health. International Journal of Food Microbiology, 104, 1-34. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2005.02.013
 • Gülşen-Atalay, B., Akyel, S., Öner, S. Ö., Atalay, H.H. (2019). Hastanede yatan ve beslenme destek ekibine danışılan hastalarda malnütrisyon durumu ve hedeflenen beslenme desteği etkinliğinin değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), 24-32. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1197
 • Gültekin, M., Demirel, N.N. (2006). Hazır toz bebek mamaları ve Enterobacter sakazakii. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 36(1), 67-74.
 • Healy, B., Cooney, S., O'Brien, S., Iversen, C., Whyte, P., Nally, J., Callanan, J.J., Fanning, S. (2010). Cronobacter (Enterobacter sakazakii): An opportunistic foodborne pathogen. Foodborne Pathogens and Disease, 7, 339-350. https://doi.org/10.1089/fpd.2009.0379
 • Heperkan, D., Dalkilic-Kaya, G., Junej, V.K. (2017). Cronobacter sakazakii in baby foods and baby food ingredients of dairy origin and microbiological profile of positive samples. LWT - Food Science and Technology, 75, 402-407. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.09.013
 • ISO 6887-6:2013 (2003). Microbiology of food and animal feed -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage.
 • Kandhai, M. C., Heuvelink, A. E., Reij, M. W., Beumer, R. R., Dijk, R., Van Tilburg, J.J.H.C., van Schothorst M., Gorris, L.G.M. (2010). A study into the occurrence of Cronobacter spp. in the Netherlands between 2001 and 2005. Food Control, 21(8), 1127-1136. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.01.007
 • Kandhai, M.C., Reij, M.W., Gorris, L.G.M., Gentil, O.G., Schothorst, W.V. (2004). Occurence of Enterobacter sakazakii in food production environments and households. The Lancet, 363, 39-40. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15169-0
 • Koluman, A. (2011). Çeşitli gıdalardan Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) izolasyon ve identifikasyonu. Electronic Journal of Food Technologies, 6(2), 16-19.
 • Lehner, A., Stephan, R. (2004). Microbiological, epidemiological, and food safety aspects of Enterobacter sakazakii. J Food Protect, 67, 2850. https://doi.org/10.4315/0362-028X-67.12.2850
 • Önal, Z., Uğurcan, Ö. (2017). Enteral beslenme ve enteral beslenme ürünleri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 13(3), 173-177. Patrick, M.E., Mahon, B.E., Greene, S.A., Rounds, J., Cronquist, A., Wymore, K., Boothe E., Lathrop S., Palmer A., Bowen A. (2014). Incidence of Cronobacter spp. infections United States, 2003-2009. Emerging Infectious Diseases, 20, 1520-1523. https://doi.org/10.3201/eid2009.140545
 • Pina-Pérez, M.C., Rodrigo, D., López, A.M. (2009). Sub-lethal damage in Cronobacter sakazakii subsp. sakazakii cells after different pulsed electric field treatments in infant formula milk. Food Control, 20(12), 1145-1150. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2009.03.006
 • Polat, G., Halkman, A.K. (2008). Bebek maması ve bileşenlerinin E. sakazakii varlığı açısından incelenmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
 • Tokatlı, N. (2009). Farklı Formülasyonlarda Üretilen Bebek Mamalarının Bileşimi, Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri ve Enterobacter Sakazakii Varlığının Belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Tekirdağ.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2001). Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Tebliği. Sayı: 24620, 3. Mükerrer.
 • Türk Gıda Kodeksi (TGK). (2011). Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği. Sayı: 28157, 3. Mükerrer.
 • Üzüm, M. (2006). Ankara Yöresinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde Salmonella-Shigella ve Bazı Patojenlerin İzolasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Short Communication
Yazarlar

Burcu OMURTAG KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
0000-0001-7918-6212
Türkiye


Ayça AYDIN Bu kişi benim
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
0000-0001-9750-5678
Türkiye


Neşe KILIÇ Bu kişi benim
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
0000-0001-9685-5633
Türkiye

Teşekkür Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temel Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş’e laboratuvar imkânlarını sunduğu için teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2020
Başvuru Tarihi 29 Haziran 2020
Kabul Tarihi 8 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @kısa bildiri { jfhs760360, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {7}, number = {1}, pages = {39 - 44}, doi = {10.3153/FH21005}, title = {Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi}, key = {cite}, author = {Omurtag Korkmaz, Burcu and Aydın, Ayça and Kılıç, Neşe} }
APA Omurtag Korkmaz, B. , Aydın, A. & Kılıç, N. (2020). Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi . Food and Health , 7 (1) , 39-44 . DOI: 10.3153/FH21005
MLA Omurtag Korkmaz, B. , Aydın, A. , Kılıç, N. "Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi" . Food and Health 7 (2020 ): 39-44 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/57280/760360>
Chicago Omurtag Korkmaz, B. , Aydın, A. , Kılıç, N. "Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi". Food and Health 7 (2020 ): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi AU - Burcu Omurtag Korkmaz , Ayça Aydın , Neşe Kılıç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/FH21005 DO - 10.3153/FH21005 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - 7 IS - 1 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH21005 UR - https://doi.org/10.3153/FH21005 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Food and Health Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi %A Burcu Omurtag Korkmaz , Ayça Aydın , Neşe Kılıç %T Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi %D 2020 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 7 %N 1 %R doi: 10.3153/FH21005 %U 10.3153/FH21005
ISNAD Omurtag Korkmaz, Burcu , Aydın, Ayça , Kılıç, Neşe . "Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi". Food and Health 7 / 1 (Kasım 2020): 39-44 . https://doi.org/10.3153/FH21005
AMA Omurtag Korkmaz B. , Aydın A. , Kılıç N. Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi. Food Health. 2020; 7(1): 39-44.
Vancouver Omurtag Korkmaz B. , Aydın A. , Kılıç N. Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi. Food and Health. 2020; 7(1): 39-44.
IEEE B. Omurtag Korkmaz , A. Aydın ve N. Kılıç , "Enteral beslenme ürünlerinin mezofilik aerobik bakteri ve Cronobacter sakazakii kontaminasyonu yönünden incelenmesi", Food and Health, c. 7, sayı. 1, ss. 39-44, Kas. 2020, doi:10.3153/FH21005

Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.