Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 92 - 102, 01.04.2022
https://doi.org/10.3153/FH22009

Öz

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi; Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulmuş, gıda zincirinde halk sağlığına yönelik riskler tespit edildiğinde hızlı şekilde bilgi akışını ve tepki verilmesini sağlayan bir veri tabanıdır. Bu çalışma kapsamında, 2000-2020 yılları arasında Hızlı Alarm Sistemi veri tabanında yer alan gıdalarda bulunan çevresel kirletici kaynaklı bildirimler ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştır. Sistemden elde edilen tüm veriler Microsoft Office Excel 2010 kullanılarak değerlendirilmiştir. Yirmi bir yıl içerisinde gerçekleştirilmiş 774 bildirim incelendiğinde, bildirimlerin %32’sinin “balık ve balık ürünleri”, %29’unun “sıvı ve katı yağlar” ve %11’inin “diyetetik ürünler ve gıda takviyeleri” hakkında oluşturulduğu belirlenmiştir. Temel problemin (bildirimlerin %12’si) “polisiklik aromatik hidrokarbonlar” olduğu saptanmıştır. Tüm bildirimler içinde %33’ünün “ciddi risk” derecesine sahip olduğu bulunmuştur. En fazla bildirim (81 bildirim) 2001 yılında bulunmaktadır. Ek olarak, bildirimlerin %61’i “alarm”, %13’ü “bilgi”, %11’i “dikkat gerektiren bilgi”, %11’i “sınır iadesi” ve %4’ü “takip gerektiren bilgi” bildirimleri türündedir. Bildirimlerin büyük bir kısmı (415 bildirim) piyasadaki resmi kontroller sonucunda oluşturulmuştur. Almanya, 178 bildirim ile en yüksek bildirimde bulunan ülkedir. Bildirimler sonucunda genellikle “ürünlerin piyasadan toplatılması” ve “üretici firmanın ürünleri piyasadan geri çekmesi” yaptırımları uygulanmıştır. 

Kaynakça

 • Abdel-Shafy, H.I., Mansour, M.S. (2016). A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum, 25(1), 107-123. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.03.011
 • Alshannaq, A., Yu, J.H. (2021). Analysis of EU Rapid Alert System (RASFF) notifications for aflatoxins in exported US Food and Feed Products for 2010–2019. Toxins, 13(2), 90-102. https://doi.org/10.3390/toxins13020090
 • Beia, S. I., Bran, M., Petrescu, I., Beia, V. E., Dinu, M. (2020). Food fraud incidents: Findings from the latest rapid alert system for food and feed (RASFF) report. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 20(2), 45-52.
 • Bouzembrak, Y., Marvin, H.J. (2016). Prediction of food fraud type using data from Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) and Bayesian network modelling. Food Control, 61, 180-187. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.09.026
 • Caldeira, A.J.R., Alves, C.P.P., Santos, M.J. (2021). Anisakis notification in fish: an assessment of the cases reported in the European Union Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) database. Food Control, 124, 107913. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.107913
 • Çınar, S., Yılmaz, S.N., Aydın, E., Yorulmaz, A. (2017). Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2009-2016 Türkiye raporu. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(8), 873-882. https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i8.873-882.1155
 • Dada, A.C., Somorin, Y.M., Ateba, C.N., Onyeaka, H., Anyogu, A., Kasan, N.A., Odeyemi, O.A. (2021). Microbiological hazards associated with food products imported from the Asia-Pacific region based on analysis of the rapid alert system for food and feed (RASFF) notifications. Food Control, 129, 108243. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108243
 • Deniz Şirinyıldız, D., Yorulmaz, A. (2019). Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan kuru incir kaynaklı bildirimler. HASAT Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, 21-23 Haziran 2019, Ankara.
 • Djekic, I., Jankovic, D., Rajkovic, A. (2017). Analysis of foreign bodies present in European food using data from Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Food Control, 79, 143-149. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.03.047
 • Fürst, P., Milana, M.R., Pfaff, K., Tlustos, C., Vleminckx, C., Arcella, D., Barthélémy, E., Colombo, Goumperis, T., Pasinato, L., Torres, R.R., Afonso, A. (2019). Risk evaluation of chemical contaminants in food in the context of RASFF notifications: Rapid Assessment of Contaminant Exposure tool (RACE), EFSA Supporting Publications, 16(5), 1625E. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1625
 • Gupta, P.K. (2007). Methods in environmental analysis: water, soil and air. p. 5-127. https://content.kopykitab.com/ebooks/2016/05/7066/sample/sample_7066.pdf (erişim 27.07.2021)
 • Hoffman, E.C., Reyes, H., Chu, F. F., Sander, F., Conley, L. H., Brooks, B.A., Hankinson, O. (1991). Cloning of a factor required for activity of the Ah (dioxin) receptor. Science, 252(5008), 954-958. https://doi.org/10.1126/science.1852076
 • Karabal, A. 2019. Gıda mevzuatı ve gıda güvenliği. International Journal of Social and Humanities Sciences, 3(1), 179-198.
 • Kürekci, C., Şahin, S. (2019). Kanatlı eti ve ürünleri hakkında RASFF sistemine yapılan bildirimlerin gıda güvenliği yönünden değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Nisan 2019, Antalya.
 • Lüth, S., Boone, I., Kleta, S., Al Dahouk, S. (2019). Analysis of RASFF notifications on food products contaminated with Listeria monocytogenes reveals options for improvement in the rapid alert system for food and feed. Food Control, 96, 479-487. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.09.033
 • Pádua, I., Moreira, A., Moreira, P., de Vasconcelos, F.M., Barros, R. (2019). Impact of the regulation (EU) 1169/2011: Allergen-related recalls in the rapid alert system for food and feed (RASFF) portal. Food Control, 98, 389-398. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.11.051
 • Pigłowski, M. (2019). Comparative analysis of notifications regarding mycotoxins in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 11(8), 725-735. https://doi.org/10.3920/QAS2018.1398
 • Postolache, A.N., Chelmu, S.S., Ariton, A.M., Mitica, C., Pop, C., Ciobanu, M.M., Șteofil, C. (2020). Analysis of RASFF notifications on contaminated dairy products from the last two decades: 2000-2020. Romanian Biotechnological Letters, 25(2), 1396-1406. https://doi.org/10.25083/rbl/25.2/1396.1406 .
 • RASFF (2021). Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en (erişim 27.07.2021).
 • Sağlam, A., Masatcıoğlu, M.T. (2020). Avrupa Birliği ve Türkiye kaynaklı gıdalarda 2009-2018 yılları arasında RASFF bildirimleri. Gıda, 45(4), 623-634. https://doi.org/10.15237/gida.GD20051
 • Suzuki, T., Hidaka, T., Kumagai, Y., Yamamoto, M. (2020). Environmental pollutants and the immune response. Nature Immunology, 21, 1486-1495. https://doi.org/10.1038/s41590-020-0802-6
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. (2008). Gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09 (erişim27.07.2021).
 • Yılmaz Çebi, S., Olhan, E. (2017). Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi’nin Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23(1), 133-144. https://doi.org/10.24181/tarekoder.325641

Environmental pollutants notifications in Rapid Alert System for Food and Feed

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 92 - 102, 01.04.2022
https://doi.org/10.3153/FH22009

Öz

Rapid Alarm System for Food and Feed (RASFF); is a database created by the European Commission that provides rapid information flow and response when risks to public health are identified in the food chain. Within the scope of this study, a detailed report was prepared on the notifications of environmental pollutants in foods in the Rapid Alarm System database between 2000 and 2020. All data obtained from the system were evaluated using Microsoft Office Excel 2010. When 774 notifications made in 21 years were examined, it was determined that 32% of the notifications were about “fish and fish products”, 29% about “oils and fats” and 11% about “dietetic products and food supplements”. The main problem (12% of the notifications) was determined to be “polycyclic aromatic hydrocarbons”. Among all notifications, 33% of them were found to have a “serious risk” degree. The highest number of notifications (81 notifications) was detected in 2001. Additionally, 61% of the notifications were in the “alert”, 13% “information”, 11% “information for attention”, 11% “border rejection” and 4% “information follow-up” notifications. Most of the notifications (415 notifications) were created as a result of official controls in the market. Germany was the country with the highest notifications, with 178 notifications. As a result of the notifications, sanctions were generally imposed on “withdrawal of products from the market” and “withdrawal of products from the market by the manufacturer”. Considering the decrease in PAH notifications from food-related environmental pollutants over the years, it can be thought that the Rapid Alert System was effective in the decrease in the number of notifications.

Kaynakça

 • Abdel-Shafy, H.I., Mansour, M.S. (2016). A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum, 25(1), 107-123. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.03.011
 • Alshannaq, A., Yu, J.H. (2021). Analysis of EU Rapid Alert System (RASFF) notifications for aflatoxins in exported US Food and Feed Products for 2010–2019. Toxins, 13(2), 90-102. https://doi.org/10.3390/toxins13020090
 • Beia, S. I., Bran, M., Petrescu, I., Beia, V. E., Dinu, M. (2020). Food fraud incidents: Findings from the latest rapid alert system for food and feed (RASFF) report. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 20(2), 45-52.
 • Bouzembrak, Y., Marvin, H.J. (2016). Prediction of food fraud type using data from Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) and Bayesian network modelling. Food Control, 61, 180-187. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.09.026
 • Caldeira, A.J.R., Alves, C.P.P., Santos, M.J. (2021). Anisakis notification in fish: an assessment of the cases reported in the European Union Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) database. Food Control, 124, 107913. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.107913
 • Çınar, S., Yılmaz, S.N., Aydın, E., Yorulmaz, A. (2017). Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2009-2016 Türkiye raporu. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(8), 873-882. https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i8.873-882.1155
 • Dada, A.C., Somorin, Y.M., Ateba, C.N., Onyeaka, H., Anyogu, A., Kasan, N.A., Odeyemi, O.A. (2021). Microbiological hazards associated with food products imported from the Asia-Pacific region based on analysis of the rapid alert system for food and feed (RASFF) notifications. Food Control, 129, 108243. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108243
 • Deniz Şirinyıldız, D., Yorulmaz, A. (2019). Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan kuru incir kaynaklı bildirimler. HASAT Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, 21-23 Haziran 2019, Ankara.
 • Djekic, I., Jankovic, D., Rajkovic, A. (2017). Analysis of foreign bodies present in European food using data from Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Food Control, 79, 143-149. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.03.047
 • Fürst, P., Milana, M.R., Pfaff, K., Tlustos, C., Vleminckx, C., Arcella, D., Barthélémy, E., Colombo, Goumperis, T., Pasinato, L., Torres, R.R., Afonso, A. (2019). Risk evaluation of chemical contaminants in food in the context of RASFF notifications: Rapid Assessment of Contaminant Exposure tool (RACE), EFSA Supporting Publications, 16(5), 1625E. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1625
 • Gupta, P.K. (2007). Methods in environmental analysis: water, soil and air. p. 5-127. https://content.kopykitab.com/ebooks/2016/05/7066/sample/sample_7066.pdf (erişim 27.07.2021)
 • Hoffman, E.C., Reyes, H., Chu, F. F., Sander, F., Conley, L. H., Brooks, B.A., Hankinson, O. (1991). Cloning of a factor required for activity of the Ah (dioxin) receptor. Science, 252(5008), 954-958. https://doi.org/10.1126/science.1852076
 • Karabal, A. 2019. Gıda mevzuatı ve gıda güvenliği. International Journal of Social and Humanities Sciences, 3(1), 179-198.
 • Kürekci, C., Şahin, S. (2019). Kanatlı eti ve ürünleri hakkında RASFF sistemine yapılan bildirimlerin gıda güvenliği yönünden değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Nisan 2019, Antalya.
 • Lüth, S., Boone, I., Kleta, S., Al Dahouk, S. (2019). Analysis of RASFF notifications on food products contaminated with Listeria monocytogenes reveals options for improvement in the rapid alert system for food and feed. Food Control, 96, 479-487. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.09.033
 • Pádua, I., Moreira, A., Moreira, P., de Vasconcelos, F.M., Barros, R. (2019). Impact of the regulation (EU) 1169/2011: Allergen-related recalls in the rapid alert system for food and feed (RASFF) portal. Food Control, 98, 389-398. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.11.051
 • Pigłowski, M. (2019). Comparative analysis of notifications regarding mycotoxins in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 11(8), 725-735. https://doi.org/10.3920/QAS2018.1398
 • Postolache, A.N., Chelmu, S.S., Ariton, A.M., Mitica, C., Pop, C., Ciobanu, M.M., Șteofil, C. (2020). Analysis of RASFF notifications on contaminated dairy products from the last two decades: 2000-2020. Romanian Biotechnological Letters, 25(2), 1396-1406. https://doi.org/10.25083/rbl/25.2/1396.1406 .
 • RASFF (2021). Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en (erişim 27.07.2021).
 • Sağlam, A., Masatcıoğlu, M.T. (2020). Avrupa Birliği ve Türkiye kaynaklı gıdalarda 2009-2018 yılları arasında RASFF bildirimleri. Gıda, 45(4), 623-634. https://doi.org/10.15237/gida.GD20051
 • Suzuki, T., Hidaka, T., Kumagai, Y., Yamamoto, M. (2020). Environmental pollutants and the immune response. Nature Immunology, 21, 1486-1495. https://doi.org/10.1038/s41590-020-0802-6
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. (2008). Gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi ve kontrolüne dair yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09 (erişim27.07.2021).
 • Yılmaz Çebi, S., Olhan, E. (2017). Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi’nin Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23(1), 133-144. https://doi.org/10.24181/tarekoder.325641

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Nursevim ÇİFTÇİ Bu kişi benim
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-0315-2072
Türkiye


Şule KARADENİZ Bu kişi benim
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-1792-0519
Türkiye


Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-6491-5512
Türkiye


Aslı YORULMAZ (Sorumlu Yazar)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-4446-6585
Türkiye

Teşekkür Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ 100/2000 YÖK Doktora Bursu programı kapsamında desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 4 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 31 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfhs978639, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {92 - 102}, doi = {10.3153/FH22009}, title = {Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Nursevim and Karadeniz, Şule and Deniz Şirinyıldız, Derya and Yorulmaz, Aslı} }
APA Çiftçi, N. , Karadeniz, Ş. , Deniz Şirinyıldız, D. & Yorulmaz, A. (2022). Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri . Food and Health , 8 (2) , 92-102 . DOI: 10.3153/FH22009
MLA Çiftçi, N. , Karadeniz, Ş. , Deniz Şirinyıldız, D. , Yorulmaz, A. "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri" . Food and Health 8 (2022 ): 92-102 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/68312/978639>
Chicago Çiftçi, N. , Karadeniz, Ş. , Deniz Şirinyıldız, D. , Yorulmaz, A. "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri". Food and Health 8 (2022 ): 92-102
RIS TY - JOUR T1 - Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri AU - Nursevim Çiftçi , Şule Karadeniz , Derya Deniz Şirinyıldız , Aslı Yorulmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.3153/FH22009 DO - 10.3153/FH22009 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 102 VL - 8 IS - 2 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH22009 UR - https://doi.org/10.3153/FH22009 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Food and Health Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri %A Nursevim Çiftçi , Şule Karadeniz , Derya Deniz Şirinyıldız , Aslı Yorulmaz %T Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri %D 2022 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 8 %N 2 %R doi: 10.3153/FH22009 %U 10.3153/FH22009
ISNAD Çiftçi, Nursevim , Karadeniz, Şule , Deniz Şirinyıldız, Derya , Yorulmaz, Aslı . "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri". Food and Health 8 / 2 (Nisan 2022): 92-102 . https://doi.org/10.3153/FH22009
AMA Çiftçi N. , Karadeniz Ş. , Deniz Şirinyıldız D. , Yorulmaz A. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri. Food Health. 2022; 8(2): 92-102.
Vancouver Çiftçi N. , Karadeniz Ş. , Deniz Şirinyıldız D. , Yorulmaz A. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri. Food and Health. 2022; 8(2): 92-102.
IEEE N. Çiftçi , Ş. Karadeniz , D. Deniz Şirinyıldız ve A. Yorulmaz , "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan çevresel kirletici bildirimleri", Food and Health, c. 8, sayı. 2, ss. 92-102, Nis. 2022, doi:10.3153/FH22009

Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.