Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 227 - 241, 01.07.2021
https://doi.org/10.3153/FH21024

Öz

Günümüzde enfeksiyöz etkenlerin tanı tekniklerindeki ilerlemeler ve kullanımlarının yaygınlaşması ile viral etkenlerin gıda ve su kaynaklı hastalıklardaki prevalansları dünya genelinde daha da önem kazanmıştır. Gıda ve su kaynaklı virüslerin, gastroenterit ve hepatit yanı sıra nörolojik bozukluklar, solunum yolu hastalıkları, myokardit, glomerulonefrit ve hemorajik ateşe neden olabildiği, özellikle bebek/çocuk ve immun yetmezliği olan bireylerde ölüm oranının yüksek olduğu belirtilmektedir. Ayrıca etkenlerin, çevresel şartlara ve gıda proseslerine karşı dirençli olması nedeni ile sıcaklık ve yüksek basınç uygulamaları, doğal antiviral bileşikler, UV uygulamaları ve konvansiyonel temizlik-dezenfeksiyon ile eliminasyonları diğer mikroorganizmalara göre daha zor olmakta, hatta yetersiz kalmaktadır. Viral enfeksiyonlardan korunmada, aşı uygulamaları ile birlikte, üretimde GMP, GHP ve HACCP sistem yaklaşımları, etkenlerin gıda ortamında ve toplumda minimize edilmesini sağlayan en etkin yol olarak görülmektedir. Bu derleme makalesinde, gıda ve su kaynaklı viral etkenlerden dünya çapında özellikle yüksek prevalans ile seyrettiği rapor edilen, enterotropik virüslerden NoV, AstV, RoV ve AdV ile hepatotropik virüsler olan HAV ve HEV’in genel özellikleri, oluşturdukları hastalık tabloları ve epidemiyolojileri ile uygulanan korunma ve kontrol tedbirlerine dair güncel bilgilere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Adlhoch, C., Manďakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., Baylis, S.A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman J., Tosti, M.E., Ciccaglione, A.R., Hofhuis, A., Zaaijer, A., Lange, H., Sousa, R.D., Avellon, A., Sundqvist, L., Said, B., Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA : A review of national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005
 • Adlhoch, C., Manďakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., Baylis, S.A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman J., Tosti, M.E., Ciccaglione, A.R., Hofhuis, A., Zaaijer, A., Lange, H., Sousa, R.D., Avellon, A., Sundqvist, L., Said, B., Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA : A review of national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005
 • Afyon, M., Zerman, M., Şimşek, B. (2018). Evaluation of susceptibility to hepatitis a virus infection in naval academy students and staff. Gülhane Medical Journal, 60, 1-4. https://doi.org/10.26657/Gulhane.263985
 • Afyon, M., Zerman, M., Şimşek, B. (2018). Evaluation of susceptibility to hepatitis a virus infection in naval academy students and staff. Gülhane Medical Journal, 60, 1-4. https://doi.org/10.26657/Gulhane.263985
 • Aguirre, A.A., Longcore, T., Barbieri, M., Dabritz, H., Hill, D., Klein, P.N., Lepczyk, C., Lilly, E.L, McLeod, R., Milcarsky, J., Murphy, C.E., Su, C., VanWormer, E., Yolken, R., Sizemore, G.C. (2019). The one health approach to toxoplasmosis: Epidemiology, control, and prevention strategies. EcoHealth, 16, 378-390. https://doi.org/10.1007/s10393-019-01405-7
 • Akakçe, N., Çam, F.N. (2019). Bir gıda koruma yöntemi: Işınlama.Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 34(2), 207-221. https://doi.org/10.36846/CJAFS.2020.12
 • Akakçe, N., Çam, F.N. (2019). Bir gıda koruma yöntemi: Işınlama.Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 34(2), 207-221. https://doi.org/10.36846/CJAFS.2020.12
 • Akman, A., Gümüşova, S. (2016). Küresel iklim değişiklikleri ve viral enfeksiyonlar. Van Veterinary Journal, 27(3), 171-176.
 • Anfruns-Estrada, E., Bottaro, M., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2019). Effectiveness of consumers washing with sanitizers to reduce human norovirus on mixed salad. Foods, 8(637), 1-7. https://doi.org/10.3390/foods8120637
 • Anfruns-Estrada, E., Bottaro, M., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2019). Effectiveness of consumers washing with sanitizers to reduce human norovirus on mixed salad. Foods, 8(637), 1-7. https://doi.org/10.3390/foods8120637
 • Barnaud, E., Rogee, S., Garry, P., Rose, N., Pavio, N. (2012). Thermal inactivation of infectious hepatitis E virus in experimentally contaminated food. Applied and Environmental Microbiology, 78(15), 5153-5159. https://doi.org/10.1128/AEM.00436-12
 • Barnaud, E., Rogee, S., Garry, P., Rose, N., Pavio, N. (2012). Thermal inactivation of infectious hepatitis E virus in experimentally contaminated food. Applied and Environmental Microbiology, 78(15), 5153-5159. https://doi.org/10.1128/AEM.00436-12
 • Belliot, G., Lopman, B. A., Ambert-Balay, K., Pothier, P. (2014). The burden of norovirus gastroenteritis: an important foodborne and healthcare-related infection. Clinical Microbiology and Infection, 20, 724-730. https://doi.org/10.1111/1469-0691.12722
 • Belliot, G., Lopman, B. A., Ambert-Balay, K., Pothier, P. (2014). The burden of norovirus gastroenteritis: an important foodborne and healthcare-related infection. Clinical Microbiology and Infection, 20, 724-730. https://doi.org/10.1111/1469-0691.12722
 • Bosch, A., Gkogka, E., Le Guyader, F.S., Loisy-Hamon, F., Lee, A., van Lieshout, L., Marthi, B., Myrmel, M., Sansom, A., Schultz, A.C., Winkler, A., Zuber, S., Phister, T. (2018). Foodborne viruses : Detection, risk assessment and control options in food processing. International Journal of Food Microbiology, 285, 110-128. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.06.001
 • Bosch, A., Pinto, R.M., Guix, S. (2016). Foodborne viruses. Current Opinion in Food Science, 8, 110-119. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2016.04.002
 • Bosch, A., Pinto, R.M., Guix, S. (2016). Foodborne viruses. Current Opinion in Food Science, 8, 110-119. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2016.04.002
 • Brie, A., Boudaud, N., Mssihid, A., Loutreul, J., Bertrand, I., Gantzer, C. (2018). Inactivation of murine norovirus and hepatitis A virus on fresh raspberries by gaseous ozone treatment. Food Microbiology, 70, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.08.010
 • Brie, A., Boudaud, N., Mssihid, A., Loutreul, J., Bertrand, I., Gantzer, C. (2018). Inactivation of murine norovirus and hepatitis A virus on fresh raspberries by gaseous ozone treatment. Food Microbiology, 70, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.08.010
 • Butot, S., Cantergiani, F., Moser, M., Jean, J., Lima, A., Michot, L., Putallaz, T., Stroheker, T., Zuber, S. (2018). UV-C inactivation of foodborne bacterial and viral pathogens and surrogates on fresh and frozen berries. International Journal of Food Microbiology, 275, 8-16. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.03.016
 • Butot, S., Cantergiani, F., Moser, M., Jean, J., Lima, A., Michot, L., Putallaz, T., Stroheker, T., Zuber, S. (2018). UV-C inactivation of foodborne bacterial and viral pathogens and surrogates on fresh and frozen berries. International Journal of Food Microbiology, 275, 8-16. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.03.016
 • CDC (2009). Centers for Disease Control and Prevention. Fact sheet for healthy drinking water: Drinking water treatment methods for backcountry and travel use. https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/drinking/Backcountry_Water_Treatment.pdf (Erişim tarihi: 14.02.2021).
 • CDC (2009). Centers for Disease Control and Prevention. Fact sheet for healthy drinking water: Drinking water treatment methods for backcountry and travel use. https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/drinking/Backcountry_Water_Treatment.pdf (Erişim tarihi: 14.02.2021).
 • Cook, N., Williams, L., D’Agostino, M. (2019). Prevalence of norovirus in produce sold at retail in the United Kingdom. Food Microbiology, 79, 85-89. https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.12.003
 • Demirci, M., Yiğin, A., Eser, N., Dinç, H. (2018). Sularda insan enfeksiyonları ile ilişkili norovirus genogruplarının real-time PCR yöntemi ile saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi., 29(2), 121-126. https://doi.org/10.35864/evmd.513514
 • Demirci, M., Yiğin, A., Eser, N., Dinç, H. (2018). Sularda insan enfeksiyonları ile ilişkili norovirus genogruplarının real-time PCR yöntemi ile saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi., 29(2), 121-126. https://doi.org/10.35864/evmd.513514
 • Di Bartolo, I., Angeloni, G., Ponterio, E., Ostanello, F., Rugerri, F.M. (2015). Detection of hepatitis E virus in pork liver sausages. International Journal of Food Microbiology, 193, 29-33. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.005
 • Di Bartolo, I., Angeloni, G., Ponterio, E., Ostanello, F., Rugerri, F.M. (2015). Detection of hepatitis E virus in pork liver sausages. International Journal of Food Microbiology, 193, 29-33. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.005
 • Erol, İ. (2016). Yeni ve yeniden önem kazanan gıda kaynaklı bakteriyel zoonozların epidemiyolojisi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 87(2), 63-76.
 • Erol, İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık. ISBN 978-975-00131-0-9
 • Erol, İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık. ISBN 978-975-00131-0-9
 • Ettayebi, K., Crawford, S. E., Murakami, K., Broughman, J. R., Karandikar, U., Tenge, V. R., Neill, F.H., Blutt, S.E., Zeng, X.L., Qu, L., Kou, B., Opekun, A.R., Burrin, D., Graham, D.Y., Ramani, S., Atmar, R.L., Estes, M.K. (2016). Replication of human noroviruses in stem cell-derived human enteroids. Science, 353(6306), 1387-1394. https://doi.org/10.1126/science.aaf5211
 • Ettayebi, K., Crawford, S. E., Murakami, K., Broughman, J. R., Karandikar, U., Tenge, V. R., Neill, F.H., Blutt, S.E., Zeng, X.L., Qu, L., Kou, B., Opekun, A.R., Burrin, D., Graham, D.Y., Ramani, S., Atmar, R.L., Estes, M.K. (2016). Replication of human noroviruses in stem cell-derived human enteroids. Science, 353(6306), 1387-1394. https://doi.org/10.1126/science.aaf5211
 • Falco, I., Diaz-Reolid, A., Randazzo, W., Sanchez, G. (2020). Green tea extract assisted low-temperature pasteurization to inactivate enteric viruses in juices. International Journal of Food Microbiology, 334, 108809. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108809
 • Falco, I., Diaz-Reolid, A., Randazzo, W., Sanchez, G. (2020). Green tea extract assisted low-temperature pasteurization to inactivate enteric viruses in juices. International Journal of Food Microbiology, 334, 108809. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108809
 • Falco, I., Flores-Meraz, P.L., Randazzo, W., Sanchez, G., Lopez-Rubio, A., Fabra, M.J. (2019a). Antiviral activity of alginate-oleic acid based coatings incorporating green tea extract on strawberries and raspberries. Food Hydrocolloids, 87, 611-618. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.08.055
 • Falco, I., Flores-Meraz, P.L., Randazzo, W., Sanchez, G., Lopez-Rubio, A., Fabra, M.J. (2019a). Antiviral activity of alginate-oleic acid based coatings incorporating green tea extract on strawberries and raspberries. Food Hydrocolloids, 87, 611-618. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.08.055
 • Falco, I., Randazzo, W., Rodriguez-Diaz, J., Gozalbo-Rovira, R., Luque, D., Aznar, R., Sanchez, G. (2019b). Antiviral activity of aged green tea extract in model food systems and under gastric conditions. International Journal of Food Microbiology, 292, 101-106. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.12.019
 • Falco, I., Randazzo, W., Rodriguez-Diaz, J., Gozalbo-Rovira, R., Luque, D., Aznar, R., Sanchez, G. (2019b). Antiviral activity of aged green tea extract in model food systems and under gastric conditions. International Journal of Food Microbiology, 292, 101-106. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.12.019
 • Fraisse, A., Temmam, S., Deboosere, N., Guillier, L., Delobel, A., Maris, P., Vialette, M., Morin, T., Perelle, S. (2011). Comparison of chlorine and peroxyacetic-based disinfectant to inactivate Feline calicivirus, Murine norovirus and Hepatitis A virus on lettuce. International Journal of Food Microbiology, 151, 98-104. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.011
 • Fuentes, C., Perez-Rodriguez, F.J., Sabria, A., Beguiristain, N., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2021). Inactivation of Hepatitis A Virus and Human Norovirus in Clams Subjected to Heat Treatment. Frontiers in Microbiology, 11, 578328. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.578328
 • Fuentes, C., Perez-Rodriguez, F.J., Sabria, A., Beguiristain, N., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2021). Inactivation of Hepatitis A Virus and Human Norovirus in Clams Subjected to Heat Treatment. Frontiers in Microbiology, 11, 578328. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.578328
 • Fusco, G., Anastasio, A., Kingsley, D.H., Amoroso, M.G., Pepe, T., Fratamico, P.M., Cioffi, B., Rossi, R., La Rosa, G., Boccia, F. (2019). Detection of Hepatitis A virus and other enteric viruses in shellfish collected in the gulf of Naples, Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 2588. https://doi.org/10.3390/ijerph16142588
 • Garcia, N., Hernandez, M., Gutierrez-Boada, M., Valero, A., Navarro, A., Munoz-Chimeno, M., Fernandez-Manzano, A., Escobar, F.M., Martinez, I., Barcena, C., Gonzalez, S., Avellon, A., Eiros, J.M., Fongaro, G., Dominguez, L., Goyache, J., Rodriguez-Lazaro, D. (2020). Occurrence of hepatitis E virus in pigs and pork cuts and organs at the time of slaughter, Spain, 2017. Frontiers in Microbiology 10, 2990. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02990
 • Garcia, N., Hernandez, M., Gutierrez-Boada, M., Valero, A., Navarro, A., Munoz-Chimeno, M., Fernandez-Manzano, A., Escobar, F.M., Martinez, I., Barcena, C., Gonzalez, S., Avellon, A., Eiros, J.M., Fongaro, G., Dominguez, L., Goyache, J., Rodriguez-Lazaro, D. (2020). Occurrence of hepatitis E virus in pigs and pork cuts and organs at the time of slaughter, Spain, 2017. Frontiers in Microbiology 10, 2990. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02990
 • Gilling, D.H., Kitajima, M., Torrey, J.R., Bright, K.R. (2014). Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano essential oil and its primary component carvacrol against murine norovirus. Journal of Applied Microbiology, 116, 1149-1163. https://doi.org/10.1111/jam.12453
 • Gilling, D.H., Kitajima, M., Torrey, J.R., Bright, K.R. (2014). Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano essential oil and its primary component carvacrol against murine norovirus. Journal of Applied Microbiology, 116, 1149-1163. https://doi.org/10.1111/jam.12453
 • Greening, G.E., Cannon, J.L. (2016). Human and Animal Viruses in Food (Including Taxonomy of Enteric Viruses). In S.M. Goyal, J.L. Cannon (Eds), Viruses in Foods, (s.5-57). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-30721-3 https://doi.org/10.1007/978-3-319-30723-7
 • Greening, G.E., Cannon, J.L. (2016). Human and Animal Viruses in Food (Including Taxonomy of Enteric Viruses). In S.M. Goyal, J.L. Cannon (Eds), Viruses in Foods, (s.5-57). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-30721-3 https://doi.org/10.1007/978-3-319-30723-7
 • Hall, A.J., Wikswo, M.E., Pringle, K., Gould, L.H., Parashar, U.D. (2014). Vital signs: Foodborne norovirus outbreaks - United States, 2009-2012. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(22), 491-495.
 • Hall, A.J., Wikswo, M.E., Pringle, K., Gould, L.H., Parashar, U.D. (2014). Vital signs: Foodborne norovirus outbreaks - United States, 2009-2012. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(22), 491-495.
 • Hennechart-Collette, C., Fraisse, A., Guillier, L., Perelle, S., Martin-Latil, S. (2019). Evaluation of methods for elution of HEV particles in naturally contaminated sausage, figatellu and pig liver. Food Microbiology, 84, 103235. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.019
 • Hennechart-Collette, C., Fraisse, A., Guillier, L., Perelle, S., Martin-Latil, S. (2019). Evaluation of methods for elution of HEV particles in naturally contaminated sausage, figatellu and pig liver. Food Microbiology, 84, 103235. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.019
 • Hirneisen, K.A., Kniel, K.E. (2013). Comparing human norovirus surrogates: Murine norovirus and tulane virus. Journal of Food Protection, 76, 139-143. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-216
 • Hirneisen, K.A., Kniel, K.E. (2013). Comparing human norovirus surrogates: Murine norovirus and tulane virus. Journal of Food Protection, 76, 139-143. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-216
 • İncili, G.K., Çalıcıoğlu, M. (2016). Gıda kaynaklı viral hepatitler ve gıda güvenliği. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 30(3), 247-252.
 • Jain, S., Vashistt, J., Changotra, H. (2014). Rotaviruses: Is their surveillance needed? Vaccine, 32, 3367-3378. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.037
 • Jain, S., Vashistt, J., Changotra, H. (2014). Rotaviruses: Is their surveillance needed? Vaccine, 32, 3367-3378. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.037
 • Johne, R., Wolff, A., Gadicherla, A. K., Filter, M., Schlüter, O. (2021). Stability of hepatitis E virus at high hydrostatic pressure processing. International Journal of Food Microbiology, 339, 109013. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.109013
 • Johne, R., Wolff, A., Gadicherla, A. K., Filter, M., Schlüter, O. (2021). Stability of hepatitis E virus at high hydrostatic pressure processing. International Journal of Food Microbiology, 339, 109013. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.109013
 • Joshi, S.S., Su, X., D’Souza, D.H. (2015). Antiviral effects of grape seed extract against feline calicivirus, murine norovirus, and hepatitis A virus in model food systems and under gastric conditions. Food Microbiology, 52, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.05.011
 • Joshi, S.S., Su, X., D’Souza, D.H. (2015). Antiviral effects of grape seed extract against feline calicivirus, murine norovirus, and hepatitis A virus in model food systems and under gastric conditions. Food Microbiology, 52, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.05.011
 • Karna, R., Hazam, R.K., Borkakoti, J., Kumar, A., Kar, P. (2020). A 5-year single-center experience of hepatitis E virus infection during pregnancy. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 10(2), 135-138. https://doi.org/10.1016/j.jceh.2019.09.003
 • Karna, R., Hazam, R.K., Borkakoti, J., Kumar, A., Kar, P. (2020). A 5-year single-center experience of hepatitis E virus infection during pregnancy. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 10(2), 135-138. https://doi.org/10.1016/j.jceh.2019.09.003
 • Keyvan, E., Kahraman, H. A., Şen, E., Yurdakul, Ö. (2018). Viral gıda enfeksiyonlarında korunma ve kontrol. Türkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics, 4(1), 54-60.
 • Kim, M.S., Koo, E.S., Choi, Y.S., Kim, J.Y., Yoo, C.H., Yoon, H.J., Kim,T.O., Choi, H.B., Kim, J.H., Choi, J.D., Park, K.S., Shin, Y., Kim, Y.M., Ko, G., Jeong, Y.S. (2016). Distribution of human norovirus in the coastal waters of South Korea. PLoS ONE, 11(9), e016800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163800
 • Kim, M.S., Koo, E.S., Choi, Y.S., Kim, J.Y., Yoo, C.H., Yoon, H.J., Kim,T.O., Choi, H.B., Kim, J.H., Choi, J.D., Park, K.S., Shin, Y., Kim, Y.M., Ko, G., Jeong, Y.S. (2016). Distribution of human norovirus in the coastal waters of South Korea. PLoS ONE, 11(9), e016800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163800
 • Kiulia, N.M., Hofstra, N., Vermeulen, L.C., Obara, M.A., Medema, G., Rose, J.B. (2015). Global occurrence and emission of rotaviruses to surface waters. Pathogens, 4(2), 229-255. https://doi.org/10.3390/pathogens4020229
 • Kiulia, N.M., Hofstra, N., Vermeulen, L.C., Obara, M.A., Medema, G., Rose, J.B. (2015). Global occurrence and emission of rotaviruses to surface waters. Pathogens, 4(2), 229-255. https://doi.org/10.3390/pathogens4020229
 • Kotwal, G., Cannon, J.L. (2014). Environmental persistence and transfer of enteric viruses. Current Opinion in Virology, 4, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2013.12.003
 • Kotwal, G., Cannon, J.L. (2014). Environmental persistence and transfer of enteric viruses. Current Opinion in Virology, 4, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2013.12.003
 • La Rosa, G., Proroga, Y.T.R., De Medici, D., Capuano, F., Iaconelli, M., Libera, S.D., Suffredini, E. (2018). First detection of hepatitis E virus in shellfish and in seawater from production areas in Southern Italy. Food and Environmental Virology, 10, 127-131. https://doi.org/10.1007/s12560-017-9319-z
 • La Rosa, G., Proroga, Y.T.R., De Medici, D., Capuano, F., Iaconelli, M., Libera, S.D., Suffredini, E. (2018). First detection of hepatitis E virus in shellfish and in seawater from production areas in Southern Italy. Food and Environmental Virology, 10, 127-131. https://doi.org/10.1007/s12560-017-9319-z
 • Lee, J.H., Bae, S.Y., Oh, M., Kim, K.H., Chung, M.S. (2014). Antiviral effects of mulberry (Morus alba ) juice and its fractions on foodborne viral surrogates. Foodborne Pathogens and Disease, 11(3), 224-229. https://doi.org/10.1089/fpd.2013.1633
 • Lee, J.H., Bae, S.Y., Oh, M., Kim, K.H., Chung, M.S. (2014). Antiviral effects of mulberry (Morus alba ) juice and its fractions on foodborne viral surrogates. Foodborne Pathogens and Disease, 11(3), 224-229. https://doi.org/10.1089/fpd.2013.1633
 • Lou, F., Neetoo, H., Chen, H., Li, J. (2015). High hydrostatic pressure processing : A promising nonthermal technology to inactivate viruses in high-risk foods. Annual Review of Food Science and Technology, 6, 389-409. https://doi.org/10.1146/annurev-food-072514-104609
 • Lou, F., Neetoo, H., Chen, H., Li, J. (2015). High hydrostatic pressure processing : A promising nonthermal technology to inactivate viruses in high-risk foods. Annual Review of Food Science and Technology, 6, 389-409. https://doi.org/10.1146/annurev-food-072514-104609
 • Mackowiak, M., Leifels, M., Hamza, I.A., Jurzik, L., Wingender, J. (2018). Distribution of Escherichia coli, coliphages and enteric viruses in water, epilithic biofilms and sediments of an urban river in Germany. Science of the Total Environment, 626, 650-659. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.114
 • Mackowiak, M., Leifels, M., Hamza, I.A., Jurzik, L., Wingender, J. (2018). Distribution of Escherichia coli, coliphages and enteric viruses in water, epilithic biofilms and sediments of an urban river in Germany. Science of the Total Environment, 626, 650-659. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.114
 • Maki, Y., Kimizuka, Y., Sasaki, H., Yamamoto, T., Hamakawa, Y., Tagami, Y., Miyata, J., Hayashi, N., Fujikura, Y., Kawana, A. (2020). Hepatitis A virus-associated fulminant hepatitis with human immunodeficiency virus coinfection. Journal of Infection and Chemotherapy, 26, 282-285. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2019.08.010
 • Maki, Y., Kimizuka, Y., Sasaki, H., Yamamoto, T., Hamakawa, Y., Tagami, Y., Miyata, J., Hayashi, N., Fujikura, Y., Kawana, A. (2020). Hepatitis A virus-associated fulminant hepatitis with human immunodeficiency virus coinfection. Journal of Infection and Chemotherapy, 26, 282-285. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2019.08.010
 • Martella, V., Banyai, K., Matthijnssens, J., Buonavoglia, C., Ciarlet, M. (2010). Zoonotic aspects of rotaviruses. Veterinary Microbiology, 140, 246-255. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2009.08.028
 • Masachessi, G., Pisano, M.B., Prez, V.E., Martinez, L.C., Michelena, J.F., Martinez-Wassaf, M., Giordano, M.O., Isa, M.B., Pavan, J.V., Welter, A., Nates, S.V., Re, V. (2018). Enteric viruses in surface waters from Argentina: Molecular and viable-virus detection. Applied and Environmental Microbiology, 84(5), e02327-17. https://doi.org/10.1128/AEM.02327-17
 • Mesquita, J.R., Oliveira, D., Rivadulla, E., Abreu-Silva, J., Varela, M.F., Romalde, J.L., Nascimento, M.S.J. (2016). Hepatitis E virus genotype 3 in mussels (Mytilus galloprovinciallis), Spain. Food Microbiology, 58, 13-15. https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.03.009
 • Mesquita, J.R., Oliveira, D., Rivadulla, E., Abreu-Silva, J., Varela, M.F., Romalde, J.L., Nascimento, M.S.J. (2016). Hepatitis E virus genotype 3 in mussels (Mytilus galloprovinciallis), Spain. Food Microbiology, 58, 13-15. https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.03.009
 • Miranda, R.C., Schaffner, D.W. (2019). Virus risk in the food supply chain. Current Opinion in Food Science, 30, 43-48.https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.12.002
 • Miranda, R.C., Schaffner, D.W. (2019). Virus risk in the food supply chain. Current Opinion in Food Science, 30, 43-48.https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.12.002
 • Ng, T.B., Cheung, R.C.F., Wong, J.H., Wang,Y., Ip, D.T.M., Wan, D.C.C., Xia, J. (2015). Antiviral activities of whey proteins. Applied Microbiology and Biotechnology, 99, 6997-7008. https://doi.org/10.1007/s00253-015-6818-4
 • Ng, T.B., Cheung, R.C.F., Wong, J.H., Wang,Y., Ip, D.T.M., Wan, D.C.C., Xia, J. (2015). Antiviral activities of whey proteins. Applied Microbiology and Biotechnology, 99, 6997-7008. https://doi.org/10.1007/s00253-015-6818-4
 • O’Shea, H., Blacklaws, B.A., Collins, P.J., McKillen, J., Fitzgerald, R. (2019). Viruses Associated With Foodborne Infections. Reference Module in Life Sciences. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.90273-5
 • Oh, M., Lee, J.H., Bae, S.Y., Seok, J.H., Kim, S., Chung, Y.B., Han, K.R., Kim, K.H., Chung, M.S. (2015). Protective effects of red wine and resveratrol for foodborne virus surrogates. Food Control, 47, 502-509. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.07.056
 • Oh, M., Lee, J.H., Bae, S.Y., Seok, J.H., Kim, S., Chung, Y.B., Han, K.R., Kim, K.H., Chung, M.S. (2015). Protective effects of red wine and resveratrol for foodborne virus surrogates. Food Control, 47, 502-509. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.07.056
 • Pascoli, F., Pezzuto, A., Buratin, A., Piovesana, A., Fortin, A., Arcangeli, G., Toffan, A. (2016). Efficacy of domestic cooking inactivation of human hepatitis A virus in experimentally infected manila clams (Ruditapes philippinarum). Journal of Applied Microbiology, 121, 1163-1171. https://doi.org/10.1111/jam.13242
 • Pascoli, F., Pezzuto, A., Buratin, A., Piovesana, A., Fortin, A., Arcangeli, G., Toffan, A. (2016). Efficacy of domestic cooking inactivation of human hepatitis A virus in experimentally infected manila clams (Ruditapes philippinarum). Journal of Applied Microbiology, 121, 1163-1171. https://doi.org/10.1111/jam.13242
 • Patwardhan, M., Morgan, M.T., Dia, V., D’Souza, D.H. (2020). Heat sensitization of hepatitis A virus and Tulane virus using grape seed extract, gingerol and curcumin. Food Microbiology, 90, 103461. https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103461
 • Patwardhan, M., Morgan, M.T., Dia, V., D’Souza, D.H. (2020). Heat sensitization of hepatitis A virus and Tulane virus using grape seed extract, gingerol and curcumin. Food Microbiology, 90, 103461. https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103461
 • Pavio, N., Meng, X.J., Doceul, V. (2015). Zoonotic origin of hepatitis E. Current Opinion in Virology, 10, 34-41. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.12.006
 • Pavio, N., Meng, X.J., Doceul, V. (2015). Zoonotic origin of hepatitis E. Current Opinion in Virology, 10, 34-41. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.12.006
 • Polo, D., Varela, M.F., Romalde, J.L. (2015). Detection and quantification of hepatitis A virus and norovirus in Spanish authorized shellfish harvesting areas. International Journal of Food Microbiology, 193, 43-50. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.007
 • Polo, D., Varela, M.F., Romalde, J.L. (2015). Detection and quantification of hepatitis A virus and norovirus in Spanish authorized shellfish harvesting areas. International Journal of Food Microbiology, 193, 43-50. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.007
 • Purpari, G., Macaluso, G., Di Bella, S., Gucciardi, F., Mira, F., Di Marco, P., Lastra, A., Petersen, E., La Rosa, G., Guercio, A. (2019). Molecular characterization of human enteric viruses in food, water samples, and surface swabs in Sicily. International Journal of Infectious Diseases, 80, 66-72. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.12.011
 • Purpari, G., Macaluso, G., Di Bella, S., Gucciardi, F., Mira, F., Di Marco, P., Lastra, A., Petersen, E., La Rosa, G., Guercio, A. (2019). Molecular characterization of human enteric viruses in food, water samples, and surface swabs in Sicily. International Journal of Infectious Diseases, 80, 66-72. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.12.011
 • Renou, C., Roque-Afonso, A., Pavio, N. (2014). Foodborne transmission of hepatitis E virus from raw pork liver sausage, France. Emerging Infectious Diseases, 20(11), 1945-1946. https://doi.org/10.3201/eid2011.140791
 • Renou, C., Roque-Afonso, A., Pavio, N. (2014). Foodborne transmission of hepatitis E virus from raw pork liver sausage, France. Emerging Infectious Diseases, 20(11), 1945-1946. https://doi.org/10.3201/eid2011.140791
 • Rodriguez-Lazaro, D., Diez-Valcarce, M., Montes-Briones, R., Gallego, D., Hernandez, M., Rovira, J. (2015). Presence of pathogenic enteric viruses in illegally imported meat and meat products to EU by international air travelers. International Journal of Food Microbiology, 209, 39-43. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.04.036
 • Rodriguez-Lazaro, D., Diez-Valcarce, M., Montes-Briones, R., Gallego, D., Hernandez, M., Rovira, J. (2015). Presence of pathogenic enteric viruses in illegally imported meat and meat products to EU by international air travelers. International Journal of Food Microbiology, 209, 39-43. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.04.036
 • Ryu, S., Kim, B.I., Lim, J.S., Tan, C.S., Chun, B.C. (2017). One health perspectives on emerging public health threats. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 50, 411-414. https://doi.org/10.3961/jpmph.17.097
 • Ryu, S., Kim, B.I., Lim, J.S., Tan, C.S., Chun, B.C. (2017). One health perspectives on emerging public health threats. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 50, 411-414. https://doi.org/10.3961/jpmph.17.097
 • Seo, D.J., Lee, M.H., Son, N.R., Seo, S., Lee, K.B., Wang, X., Choi, C. (2014). Seasonal and regional prevalence of norovirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus, and rotavirus in shell fish harvested from South Korea. Food Control, 41, 178-184. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.020
 • Seo, D.J., Lee, M.H., Son, N.R., Seo, S., Lee, K.B., Wang, X., Choi, C. (2014). Seasonal and regional prevalence of norovirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus, and rotavirus in shell fish harvested from South Korea. Food Control, 41, 178-184. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.020
 • Seo, D.J., Lee, M., Jeon, S.B., Park, H., Jeong, S., Lee, B.H., Choi, C. (2017). Antiviral activity of herbal extracts against the hepatitis A virus. Food Control, 72, 9-13. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.07.028
 • Shin, E., Kim, J.S., Oh, K.H., Oh, S.S., Kwon, M., Kim, S., Park, J., Kwak, H.S., Chung, G.T., Kim, C.J., Kim, J. (2017). A waterborne outbreak involving hepatitis A virus genotype IA at a residential facility in the Republic of Korea in 2015. Journal of Clinical Virology, 94, 63-66. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.07.006
 • Shin, E., Kim, J.S., Oh, K.H., Oh, S.S., Kwon, M., Kim, S., Park, J., Kwak, H.S., Chung, G.T., Kim, C.J., Kim, J. (2017). A waterborne outbreak involving hepatitis A virus genotype IA at a residential facility in the Republic of Korea in 2015. Journal of Clinical Virology, 94, 63-66. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.07.006
 • Shin, H., Park, H., Seo, D.J., Jung, S., Yeo, D., Wang, Z., Park, K.H., Choi, C. (2019). Foodborne viruses detected sporadically in the fresh produce and its production environment in South Korea. Foodborne Pathogens and Disease, 16(6), 411-420. https://doi.org/10.1089/fpd.2018.2580
 • Shin, H., Park, H., Seo, D.J., Jung, S., Yeo, D., Wang, Z., Park, K.H., Choi, C. (2019). Foodborne viruses detected sporadically in the fresh produce and its production environment in South Korea. Foodborne Pathogens and Disease, 16(6), 411-420. https://doi.org/10.1089/fpd.2018.2580
 • Shukla, S., Cho, H., Kwon, O.J., Chung, S.H., Kim, M. (2018). Prevalence and evaluation strategies for viral contamination in food products : Risk to human health - a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(3), 405-419. https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1182891
 • Shukla, S., Cho, H., Kwon, O.J., Chung, S.H., Kim, M. (2018). Prevalence and evaluation strategies for viral contamination in food products : Risk to human health - a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(3), 405-419. https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1182891
 • Sökel, S., Kale, M., Hasırcıoğlı, S., Yavru, S., Gürsoy, O., Kocatürk, K. (2018). Kabuklu deniz ürünleri: Norovirüs salgınları ve sporadik enfeksiyonlar için risk. Akademik Gıda, 16(3), 340-350. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.475372
 • Sökel, S., Kale, M., Hasırcıoğlı, S., Yavru, S., Gürsoy, O., Kocatürk, K. (2018). Kabuklu deniz ürünleri: Norovirüs salgınları ve sporadik enfeksiyonlar için risk. Akademik Gıda, 16(3), 340-350. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.475372
 • Suffredini, E., Le, Q.H., Di Pasquale, S., Pham, T.D., Vicenza, T., Losardo, M., To, K.A., De Medici, D. (2020). Occurrence and molecular characterization of enteric viruses in bivalve shellfish marketed in Vietnam. Food Control, 108, 106828. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106828
 • Suffredini, E., Le, Q.H., Di Pasquale, S., Pham, T.D., Vicenza, T., Losardo, M., To, K.A., De Medici, D. (2020). Occurrence and molecular characterization of enteric viruses in bivalve shellfish marketed in Vietnam. Food Control, 108, 106828. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106828
 • Tan, D.M., Lyu, S.L., Liu, W., Zeng, X.Y., Lan, L., Qu, C., Zhuge, S.Y., Zhong, Y.X., Xie, Y.H., Li, X.G. (2018). Utility of droplet digital PCR assay for quantitative detection of norovirus in shellfish, from production to consumption in Guangxi, China. Biomedical and Environmental Sciences, 31(10), 713-720. https://doi.org/10.3967/bes2018.096
 • Tan, D.M., Lyu, S.L., Liu, W., Zeng, X.Y., Lan, L., Qu, C., Zhuge, S.Y., Zhong, Y.X., Xie, Y.H., Li, X.G. (2018). Utility of droplet digital PCR assay for quantitative detection of norovirus in shellfish, from production to consumption in Guangxi, China. Biomedical and Environmental Sciences, 31(10), 713-720. https://doi.org/10.3967/bes2018.096
 • Terio, V., Bottaro, M., Pavoni, E., Losio, M.N., Serraino, A., Giacometti, F., Martella, V., Mottola, A., Di Pinto, A., Tantillo, G. (2017). Occurrence of hepatitis A and E and norovirus GI and GII in ready-to-eat vegetables in Italy. International Journal of Food Microbiology, 249, 61-65. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.03.008
 • Terio, V., Bottaro, M., Pavoni, E., Losio, M.N., Serraino, A., Giacometti, F., Martella, V., Mottola, A., Di Pinto, A., Tantillo, G. (2017). Occurrence of hepatitis A and E and norovirus GI and GII in ready-to-eat vegetables in Italy. International Journal of Food Microbiology, 249, 61-65. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.03.008
 • TGK (2019). Türk Gıda Kodeksi. Gıda Işınlama Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete 03.10.2019, Sayı:30907
 • van der Poel, W.H. (2014). Food and environmental routes of Hepatitis E virus transmission. Current Opinion in Virology, 4, 91-96. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.01.006
 • van der Poel, W.H. (2014). Food and environmental routes of Hepatitis E virus transmission. Current Opinion in Virology, 4, 91-96. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.01.006
 • Vu, D.L., Bosch, A., Pinto, R.M., Guix, S. (2017). Epidemiology of classic and novel human astrovirus: Gastroenteritis and beyond. Viruses, 9(2), 33. https://doi.org/10.3390/v9020033
 • Wang, H., Sikora, P., Rutgersson, C., Lindh, M., Brodin, T., Björlenius, B., Larsson, D.G.J., Norder, H. (2018). Differential removal of human pathogenic viruses from sewage by conventional and ozone treatments. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 479-488. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.012
 • Wang, H., Sikora, P., Rutgersson, C., Lindh, M., Brodin, T., Björlenius, B., Larsson, D.G.J., Norder, H. (2018). Differential removal of human pathogenic viruses from sewage by conventional and ozone treatments. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 479-488. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.012
 • WHO (2015). World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: Foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y WHO (2017). World Health Organization. The burden of foodborne diseases in the WHO european region. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/402989/50607-WHO-Food-Safety-publicationV4_Web.pdf
 • WHO (2015). World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: Foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y WHO (2017). World Health Organization. The burden of foodborne diseases in the WHO european region. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/402989/50607-WHO-Food-Safety-publicationV4_Web.pdf
 • Wu, R., Xing, X., Corredig, M., Meng, B., Griffiths, M.W. (2019). Concentration of hepatitis A virus in milk using protamine-coated iron oxide (Fe3O4) magnetic nanoparticles. Food Microbiology, 84, 103236. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.020
 • Wu, R., Xing, X., Corredig, M., Meng, B., Griffiths, M.W. (2019). Concentration of hepatitis A virus in milk using protamine-coated iron oxide (Fe3O4) magnetic nanoparticles. Food Microbiology, 84, 103236. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.020
 • Yeargin, T., Buckley, D., Fraser, A., Jiang, X. (2016). The survival and inactivation of enteric viruses on soft surfaces: A systematic review of the literature. American Journal of Infection Control, 44, 1365-1373. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.03.018 Yin, X., Wang, X., Zhang, Z., Li, Y., Lin, Z., Pan, H., Gu, Y., Li, S., Zhang, J., Xia, N., Zhao, Q. (2020). Demonstration of real-time and accelerated stability of hepatitis E vaccine with a combination of different physicochemical and immunochemical methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 177, 112880. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.112880
 • Yeargin, T., Buckley, D., Fraser, A., Jiang, X. (2016). The survival and inactivation of enteric viruses on soft surfaces: A systematic review of the literature. American Journal of Infection Control, 44, 1365-1373. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.03.018 Yin, X., Wang, X., Zhang, Z., Li, Y., Lin, Z., Pan, H., Gu, Y., Li, S., Zhang, J., Xia, N., Zhao, Q. (2020). Demonstration of real-time and accelerated stability of hepatitis E vaccine with a combination of different physicochemical and immunochemical methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 177, 112880. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.112880
 • Yu, X.Y., Chen, Z.P., Wang, S.Y., Pan, H.R., Wang, Z.F., Zhang, Q.F., Shen, L.Z., Zheng, X.P., Yan, C.F., Lu, M., Chen, B., Zheng, Y., Zhang, J., Lv, H.K., Huang, S.J. (2019). Safety and immunogenicity of hepatitis E vaccine in elderly people than 65 years. Vaccine, 37(32), 4581-4586. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.04.006
 • Yu, X.Y., Chen, Z.P., Wang, S.Y., Pan, H.R., Wang, Z.F., Zhang, Q.F., Shen, L.Z., Zheng, X.P., Yan, C.F., Lu, M., Chen, B., Zheng, Y., Zhang, J., Lv, H.K., Huang, S.J. (2019). Safety and immunogenicity of hepatitis E vaccine in elderly people than 65 years. Vaccine, 37(32), 4581-4586. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.04.006

Current status of major foodborne and waterborne viral infections and their prevention strategies

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 227 - 241, 01.07.2021
https://doi.org/10.3153/FH21024

Öz

Advances in diagnostic techniques and their widespread use for infectious agents revealed the considerably high current prevalence of viral agents in foodborne and waterborne diseases. Foodborne and waterborne viruses are indicated to cause not only gastroenteritis and hepatitis but also neurological disorders, respiratory tract diseases, myocarditis, glomerulonephritis and hemorrhagic fever, with a particularly high mortality rate in infants/children and in individuals with immune deficiency. Additionally, due to their resistance to environmental conditions and food processes compared to other microorganisms, elimination of these viruses by heat and high pressure applications, natural antiviral compounds, UV applications and conventional cleaning-disinfection remains difficult even inadequate. In protection from viral infections, vaccine applications together with GMP, GHP and HACCP system approaches in production seem to be the most effective approaches to ensure the minimization of viruses in food environment and in public. In this review article, up-to-date information is presented on the general characteristics and the diseases caused by enterotropic viruses; NoV, AstV, RoV, AdV and hepatotropic viruses; HAV and HEV, with a particularly high worldwide prevalence, as well as their epidemiology, prevention and their control measures.

Kaynakça

 • Adlhoch, C., Manďakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., Baylis, S.A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman J., Tosti, M.E., Ciccaglione, A.R., Hofhuis, A., Zaaijer, A., Lange, H., Sousa, R.D., Avellon, A., Sundqvist, L., Said, B., Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA : A review of national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005
 • Adlhoch, C., Manďakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., Baylis, S.A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman J., Tosti, M.E., Ciccaglione, A.R., Hofhuis, A., Zaaijer, A., Lange, H., Sousa, R.D., Avellon, A., Sundqvist, L., Said, B., Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA : A review of national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005
 • Afyon, M., Zerman, M., Şimşek, B. (2018). Evaluation of susceptibility to hepatitis a virus infection in naval academy students and staff. Gülhane Medical Journal, 60, 1-4. https://doi.org/10.26657/Gulhane.263985
 • Afyon, M., Zerman, M., Şimşek, B. (2018). Evaluation of susceptibility to hepatitis a virus infection in naval academy students and staff. Gülhane Medical Journal, 60, 1-4. https://doi.org/10.26657/Gulhane.263985
 • Aguirre, A.A., Longcore, T., Barbieri, M., Dabritz, H., Hill, D., Klein, P.N., Lepczyk, C., Lilly, E.L, McLeod, R., Milcarsky, J., Murphy, C.E., Su, C., VanWormer, E., Yolken, R., Sizemore, G.C. (2019). The one health approach to toxoplasmosis: Epidemiology, control, and prevention strategies. EcoHealth, 16, 378-390. https://doi.org/10.1007/s10393-019-01405-7
 • Akakçe, N., Çam, F.N. (2019). Bir gıda koruma yöntemi: Işınlama.Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 34(2), 207-221. https://doi.org/10.36846/CJAFS.2020.12
 • Akakçe, N., Çam, F.N. (2019). Bir gıda koruma yöntemi: Işınlama.Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 34(2), 207-221. https://doi.org/10.36846/CJAFS.2020.12
 • Akman, A., Gümüşova, S. (2016). Küresel iklim değişiklikleri ve viral enfeksiyonlar. Van Veterinary Journal, 27(3), 171-176.
 • Anfruns-Estrada, E., Bottaro, M., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2019). Effectiveness of consumers washing with sanitizers to reduce human norovirus on mixed salad. Foods, 8(637), 1-7. https://doi.org/10.3390/foods8120637
 • Anfruns-Estrada, E., Bottaro, M., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2019). Effectiveness of consumers washing with sanitizers to reduce human norovirus on mixed salad. Foods, 8(637), 1-7. https://doi.org/10.3390/foods8120637
 • Barnaud, E., Rogee, S., Garry, P., Rose, N., Pavio, N. (2012). Thermal inactivation of infectious hepatitis E virus in experimentally contaminated food. Applied and Environmental Microbiology, 78(15), 5153-5159. https://doi.org/10.1128/AEM.00436-12
 • Barnaud, E., Rogee, S., Garry, P., Rose, N., Pavio, N. (2012). Thermal inactivation of infectious hepatitis E virus in experimentally contaminated food. Applied and Environmental Microbiology, 78(15), 5153-5159. https://doi.org/10.1128/AEM.00436-12
 • Belliot, G., Lopman, B. A., Ambert-Balay, K., Pothier, P. (2014). The burden of norovirus gastroenteritis: an important foodborne and healthcare-related infection. Clinical Microbiology and Infection, 20, 724-730. https://doi.org/10.1111/1469-0691.12722
 • Belliot, G., Lopman, B. A., Ambert-Balay, K., Pothier, P. (2014). The burden of norovirus gastroenteritis: an important foodborne and healthcare-related infection. Clinical Microbiology and Infection, 20, 724-730. https://doi.org/10.1111/1469-0691.12722
 • Bosch, A., Gkogka, E., Le Guyader, F.S., Loisy-Hamon, F., Lee, A., van Lieshout, L., Marthi, B., Myrmel, M., Sansom, A., Schultz, A.C., Winkler, A., Zuber, S., Phister, T. (2018). Foodborne viruses : Detection, risk assessment and control options in food processing. International Journal of Food Microbiology, 285, 110-128. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.06.001
 • Bosch, A., Pinto, R.M., Guix, S. (2016). Foodborne viruses. Current Opinion in Food Science, 8, 110-119. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2016.04.002
 • Bosch, A., Pinto, R.M., Guix, S. (2016). Foodborne viruses. Current Opinion in Food Science, 8, 110-119. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2016.04.002
 • Brie, A., Boudaud, N., Mssihid, A., Loutreul, J., Bertrand, I., Gantzer, C. (2018). Inactivation of murine norovirus and hepatitis A virus on fresh raspberries by gaseous ozone treatment. Food Microbiology, 70, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.08.010
 • Brie, A., Boudaud, N., Mssihid, A., Loutreul, J., Bertrand, I., Gantzer, C. (2018). Inactivation of murine norovirus and hepatitis A virus on fresh raspberries by gaseous ozone treatment. Food Microbiology, 70, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.08.010
 • Butot, S., Cantergiani, F., Moser, M., Jean, J., Lima, A., Michot, L., Putallaz, T., Stroheker, T., Zuber, S. (2018). UV-C inactivation of foodborne bacterial and viral pathogens and surrogates on fresh and frozen berries. International Journal of Food Microbiology, 275, 8-16. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.03.016
 • Butot, S., Cantergiani, F., Moser, M., Jean, J., Lima, A., Michot, L., Putallaz, T., Stroheker, T., Zuber, S. (2018). UV-C inactivation of foodborne bacterial and viral pathogens and surrogates on fresh and frozen berries. International Journal of Food Microbiology, 275, 8-16. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.03.016
 • CDC (2009). Centers for Disease Control and Prevention. Fact sheet for healthy drinking water: Drinking water treatment methods for backcountry and travel use. https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/drinking/Backcountry_Water_Treatment.pdf (Erişim tarihi: 14.02.2021).
 • CDC (2009). Centers for Disease Control and Prevention. Fact sheet for healthy drinking water: Drinking water treatment methods for backcountry and travel use. https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/drinking/Backcountry_Water_Treatment.pdf (Erişim tarihi: 14.02.2021).
 • Cook, N., Williams, L., D’Agostino, M. (2019). Prevalence of norovirus in produce sold at retail in the United Kingdom. Food Microbiology, 79, 85-89. https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.12.003
 • Demirci, M., Yiğin, A., Eser, N., Dinç, H. (2018). Sularda insan enfeksiyonları ile ilişkili norovirus genogruplarının real-time PCR yöntemi ile saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi., 29(2), 121-126. https://doi.org/10.35864/evmd.513514
 • Demirci, M., Yiğin, A., Eser, N., Dinç, H. (2018). Sularda insan enfeksiyonları ile ilişkili norovirus genogruplarının real-time PCR yöntemi ile saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi., 29(2), 121-126. https://doi.org/10.35864/evmd.513514
 • Di Bartolo, I., Angeloni, G., Ponterio, E., Ostanello, F., Rugerri, F.M. (2015). Detection of hepatitis E virus in pork liver sausages. International Journal of Food Microbiology, 193, 29-33. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.005
 • Di Bartolo, I., Angeloni, G., Ponterio, E., Ostanello, F., Rugerri, F.M. (2015). Detection of hepatitis E virus in pork liver sausages. International Journal of Food Microbiology, 193, 29-33. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.005
 • Erol, İ. (2016). Yeni ve yeniden önem kazanan gıda kaynaklı bakteriyel zoonozların epidemiyolojisi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 87(2), 63-76.
 • Erol, İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık. ISBN 978-975-00131-0-9
 • Erol, İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık. ISBN 978-975-00131-0-9
 • Ettayebi, K., Crawford, S. E., Murakami, K., Broughman, J. R., Karandikar, U., Tenge, V. R., Neill, F.H., Blutt, S.E., Zeng, X.L., Qu, L., Kou, B., Opekun, A.R., Burrin, D., Graham, D.Y., Ramani, S., Atmar, R.L., Estes, M.K. (2016). Replication of human noroviruses in stem cell-derived human enteroids. Science, 353(6306), 1387-1394. https://doi.org/10.1126/science.aaf5211
 • Ettayebi, K., Crawford, S. E., Murakami, K., Broughman, J. R., Karandikar, U., Tenge, V. R., Neill, F.H., Blutt, S.E., Zeng, X.L., Qu, L., Kou, B., Opekun, A.R., Burrin, D., Graham, D.Y., Ramani, S., Atmar, R.L., Estes, M.K. (2016). Replication of human noroviruses in stem cell-derived human enteroids. Science, 353(6306), 1387-1394. https://doi.org/10.1126/science.aaf5211
 • Falco, I., Diaz-Reolid, A., Randazzo, W., Sanchez, G. (2020). Green tea extract assisted low-temperature pasteurization to inactivate enteric viruses in juices. International Journal of Food Microbiology, 334, 108809. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108809
 • Falco, I., Diaz-Reolid, A., Randazzo, W., Sanchez, G. (2020). Green tea extract assisted low-temperature pasteurization to inactivate enteric viruses in juices. International Journal of Food Microbiology, 334, 108809. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108809
 • Falco, I., Flores-Meraz, P.L., Randazzo, W., Sanchez, G., Lopez-Rubio, A., Fabra, M.J. (2019a). Antiviral activity of alginate-oleic acid based coatings incorporating green tea extract on strawberries and raspberries. Food Hydrocolloids, 87, 611-618. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.08.055
 • Falco, I., Flores-Meraz, P.L., Randazzo, W., Sanchez, G., Lopez-Rubio, A., Fabra, M.J. (2019a). Antiviral activity of alginate-oleic acid based coatings incorporating green tea extract on strawberries and raspberries. Food Hydrocolloids, 87, 611-618. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.08.055
 • Falco, I., Randazzo, W., Rodriguez-Diaz, J., Gozalbo-Rovira, R., Luque, D., Aznar, R., Sanchez, G. (2019b). Antiviral activity of aged green tea extract in model food systems and under gastric conditions. International Journal of Food Microbiology, 292, 101-106. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.12.019
 • Falco, I., Randazzo, W., Rodriguez-Diaz, J., Gozalbo-Rovira, R., Luque, D., Aznar, R., Sanchez, G. (2019b). Antiviral activity of aged green tea extract in model food systems and under gastric conditions. International Journal of Food Microbiology, 292, 101-106. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.12.019
 • Fraisse, A., Temmam, S., Deboosere, N., Guillier, L., Delobel, A., Maris, P., Vialette, M., Morin, T., Perelle, S. (2011). Comparison of chlorine and peroxyacetic-based disinfectant to inactivate Feline calicivirus, Murine norovirus and Hepatitis A virus on lettuce. International Journal of Food Microbiology, 151, 98-104. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.011
 • Fuentes, C., Perez-Rodriguez, F.J., Sabria, A., Beguiristain, N., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2021). Inactivation of Hepatitis A Virus and Human Norovirus in Clams Subjected to Heat Treatment. Frontiers in Microbiology, 11, 578328. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.578328
 • Fuentes, C., Perez-Rodriguez, F.J., Sabria, A., Beguiristain, N., Pinto, R.M., Guix, S., Bosch, A. (2021). Inactivation of Hepatitis A Virus and Human Norovirus in Clams Subjected to Heat Treatment. Frontiers in Microbiology, 11, 578328. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.578328
 • Fusco, G., Anastasio, A., Kingsley, D.H., Amoroso, M.G., Pepe, T., Fratamico, P.M., Cioffi, B., Rossi, R., La Rosa, G., Boccia, F. (2019). Detection of Hepatitis A virus and other enteric viruses in shellfish collected in the gulf of Naples, Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 2588. https://doi.org/10.3390/ijerph16142588
 • Garcia, N., Hernandez, M., Gutierrez-Boada, M., Valero, A., Navarro, A., Munoz-Chimeno, M., Fernandez-Manzano, A., Escobar, F.M., Martinez, I., Barcena, C., Gonzalez, S., Avellon, A., Eiros, J.M., Fongaro, G., Dominguez, L., Goyache, J., Rodriguez-Lazaro, D. (2020). Occurrence of hepatitis E virus in pigs and pork cuts and organs at the time of slaughter, Spain, 2017. Frontiers in Microbiology 10, 2990. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02990
 • Garcia, N., Hernandez, M., Gutierrez-Boada, M., Valero, A., Navarro, A., Munoz-Chimeno, M., Fernandez-Manzano, A., Escobar, F.M., Martinez, I., Barcena, C., Gonzalez, S., Avellon, A., Eiros, J.M., Fongaro, G., Dominguez, L., Goyache, J., Rodriguez-Lazaro, D. (2020). Occurrence of hepatitis E virus in pigs and pork cuts and organs at the time of slaughter, Spain, 2017. Frontiers in Microbiology 10, 2990. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02990
 • Gilling, D.H., Kitajima, M., Torrey, J.R., Bright, K.R. (2014). Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano essential oil and its primary component carvacrol against murine norovirus. Journal of Applied Microbiology, 116, 1149-1163. https://doi.org/10.1111/jam.12453
 • Gilling, D.H., Kitajima, M., Torrey, J.R., Bright, K.R. (2014). Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano essential oil and its primary component carvacrol against murine norovirus. Journal of Applied Microbiology, 116, 1149-1163. https://doi.org/10.1111/jam.12453
 • Greening, G.E., Cannon, J.L. (2016). Human and Animal Viruses in Food (Including Taxonomy of Enteric Viruses). In S.M. Goyal, J.L. Cannon (Eds), Viruses in Foods, (s.5-57). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-30721-3 https://doi.org/10.1007/978-3-319-30723-7
 • Greening, G.E., Cannon, J.L. (2016). Human and Animal Viruses in Food (Including Taxonomy of Enteric Viruses). In S.M. Goyal, J.L. Cannon (Eds), Viruses in Foods, (s.5-57). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-30721-3 https://doi.org/10.1007/978-3-319-30723-7
 • Hall, A.J., Wikswo, M.E., Pringle, K., Gould, L.H., Parashar, U.D. (2014). Vital signs: Foodborne norovirus outbreaks - United States, 2009-2012. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(22), 491-495.
 • Hall, A.J., Wikswo, M.E., Pringle, K., Gould, L.H., Parashar, U.D. (2014). Vital signs: Foodborne norovirus outbreaks - United States, 2009-2012. Morbidity and Mortality Weekly Report, 63(22), 491-495.
 • Hennechart-Collette, C., Fraisse, A., Guillier, L., Perelle, S., Martin-Latil, S. (2019). Evaluation of methods for elution of HEV particles in naturally contaminated sausage, figatellu and pig liver. Food Microbiology, 84, 103235. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.019
 • Hennechart-Collette, C., Fraisse, A., Guillier, L., Perelle, S., Martin-Latil, S. (2019). Evaluation of methods for elution of HEV particles in naturally contaminated sausage, figatellu and pig liver. Food Microbiology, 84, 103235. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.019
 • Hirneisen, K.A., Kniel, K.E. (2013). Comparing human norovirus surrogates: Murine norovirus and tulane virus. Journal of Food Protection, 76, 139-143. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-216
 • Hirneisen, K.A., Kniel, K.E. (2013). Comparing human norovirus surrogates: Murine norovirus and tulane virus. Journal of Food Protection, 76, 139-143. https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-216
 • İncili, G.K., Çalıcıoğlu, M. (2016). Gıda kaynaklı viral hepatitler ve gıda güvenliği. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 30(3), 247-252.
 • Jain, S., Vashistt, J., Changotra, H. (2014). Rotaviruses: Is their surveillance needed? Vaccine, 32, 3367-3378. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.037
 • Jain, S., Vashistt, J., Changotra, H. (2014). Rotaviruses: Is their surveillance needed? Vaccine, 32, 3367-3378. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.037
 • Johne, R., Wolff, A., Gadicherla, A. K., Filter, M., Schlüter, O. (2021). Stability of hepatitis E virus at high hydrostatic pressure processing. International Journal of Food Microbiology, 339, 109013. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.109013
 • Johne, R., Wolff, A., Gadicherla, A. K., Filter, M., Schlüter, O. (2021). Stability of hepatitis E virus at high hydrostatic pressure processing. International Journal of Food Microbiology, 339, 109013. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.109013
 • Joshi, S.S., Su, X., D’Souza, D.H. (2015). Antiviral effects of grape seed extract against feline calicivirus, murine norovirus, and hepatitis A virus in model food systems and under gastric conditions. Food Microbiology, 52, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.05.011
 • Joshi, S.S., Su, X., D’Souza, D.H. (2015). Antiviral effects of grape seed extract against feline calicivirus, murine norovirus, and hepatitis A virus in model food systems and under gastric conditions. Food Microbiology, 52, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.05.011
 • Karna, R., Hazam, R.K., Borkakoti, J., Kumar, A., Kar, P. (2020). A 5-year single-center experience of hepatitis E virus infection during pregnancy. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 10(2), 135-138. https://doi.org/10.1016/j.jceh.2019.09.003
 • Karna, R., Hazam, R.K., Borkakoti, J., Kumar, A., Kar, P. (2020). A 5-year single-center experience of hepatitis E virus infection during pregnancy. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 10(2), 135-138. https://doi.org/10.1016/j.jceh.2019.09.003
 • Keyvan, E., Kahraman, H. A., Şen, E., Yurdakul, Ö. (2018). Viral gıda enfeksiyonlarında korunma ve kontrol. Türkiye Klinikleri J Food Hyg Technol-Special Topics, 4(1), 54-60.
 • Kim, M.S., Koo, E.S., Choi, Y.S., Kim, J.Y., Yoo, C.H., Yoon, H.J., Kim,T.O., Choi, H.B., Kim, J.H., Choi, J.D., Park, K.S., Shin, Y., Kim, Y.M., Ko, G., Jeong, Y.S. (2016). Distribution of human norovirus in the coastal waters of South Korea. PLoS ONE, 11(9), e016800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163800
 • Kim, M.S., Koo, E.S., Choi, Y.S., Kim, J.Y., Yoo, C.H., Yoon, H.J., Kim,T.O., Choi, H.B., Kim, J.H., Choi, J.D., Park, K.S., Shin, Y., Kim, Y.M., Ko, G., Jeong, Y.S. (2016). Distribution of human norovirus in the coastal waters of South Korea. PLoS ONE, 11(9), e016800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163800
 • Kiulia, N.M., Hofstra, N., Vermeulen, L.C., Obara, M.A., Medema, G., Rose, J.B. (2015). Global occurrence and emission of rotaviruses to surface waters. Pathogens, 4(2), 229-255. https://doi.org/10.3390/pathogens4020229
 • Kiulia, N.M., Hofstra, N., Vermeulen, L.C., Obara, M.A., Medema, G., Rose, J.B. (2015). Global occurrence and emission of rotaviruses to surface waters. Pathogens, 4(2), 229-255. https://doi.org/10.3390/pathogens4020229
 • Kotwal, G., Cannon, J.L. (2014). Environmental persistence and transfer of enteric viruses. Current Opinion in Virology, 4, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2013.12.003
 • Kotwal, G., Cannon, J.L. (2014). Environmental persistence and transfer of enteric viruses. Current Opinion in Virology, 4, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2013.12.003
 • La Rosa, G., Proroga, Y.T.R., De Medici, D., Capuano, F., Iaconelli, M., Libera, S.D., Suffredini, E. (2018). First detection of hepatitis E virus in shellfish and in seawater from production areas in Southern Italy. Food and Environmental Virology, 10, 127-131. https://doi.org/10.1007/s12560-017-9319-z
 • La Rosa, G., Proroga, Y.T.R., De Medici, D., Capuano, F., Iaconelli, M., Libera, S.D., Suffredini, E. (2018). First detection of hepatitis E virus in shellfish and in seawater from production areas in Southern Italy. Food and Environmental Virology, 10, 127-131. https://doi.org/10.1007/s12560-017-9319-z
 • Lee, J.H., Bae, S.Y., Oh, M., Kim, K.H., Chung, M.S. (2014). Antiviral effects of mulberry (Morus alba ) juice and its fractions on foodborne viral surrogates. Foodborne Pathogens and Disease, 11(3), 224-229. https://doi.org/10.1089/fpd.2013.1633
 • Lee, J.H., Bae, S.Y., Oh, M., Kim, K.H., Chung, M.S. (2014). Antiviral effects of mulberry (Morus alba ) juice and its fractions on foodborne viral surrogates. Foodborne Pathogens and Disease, 11(3), 224-229. https://doi.org/10.1089/fpd.2013.1633
 • Lou, F., Neetoo, H., Chen, H., Li, J. (2015). High hydrostatic pressure processing : A promising nonthermal technology to inactivate viruses in high-risk foods. Annual Review of Food Science and Technology, 6, 389-409. https://doi.org/10.1146/annurev-food-072514-104609
 • Lou, F., Neetoo, H., Chen, H., Li, J. (2015). High hydrostatic pressure processing : A promising nonthermal technology to inactivate viruses in high-risk foods. Annual Review of Food Science and Technology, 6, 389-409. https://doi.org/10.1146/annurev-food-072514-104609
 • Mackowiak, M., Leifels, M., Hamza, I.A., Jurzik, L., Wingender, J. (2018). Distribution of Escherichia coli, coliphages and enteric viruses in water, epilithic biofilms and sediments of an urban river in Germany. Science of the Total Environment, 626, 650-659. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.114
 • Mackowiak, M., Leifels, M., Hamza, I.A., Jurzik, L., Wingender, J. (2018). Distribution of Escherichia coli, coliphages and enteric viruses in water, epilithic biofilms and sediments of an urban river in Germany. Science of the Total Environment, 626, 650-659. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.114
 • Maki, Y., Kimizuka, Y., Sasaki, H., Yamamoto, T., Hamakawa, Y., Tagami, Y., Miyata, J., Hayashi, N., Fujikura, Y., Kawana, A. (2020). Hepatitis A virus-associated fulminant hepatitis with human immunodeficiency virus coinfection. Journal of Infection and Chemotherapy, 26, 282-285. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2019.08.010
 • Maki, Y., Kimizuka, Y., Sasaki, H., Yamamoto, T., Hamakawa, Y., Tagami, Y., Miyata, J., Hayashi, N., Fujikura, Y., Kawana, A. (2020). Hepatitis A virus-associated fulminant hepatitis with human immunodeficiency virus coinfection. Journal of Infection and Chemotherapy, 26, 282-285. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2019.08.010
 • Martella, V., Banyai, K., Matthijnssens, J., Buonavoglia, C., Ciarlet, M. (2010). Zoonotic aspects of rotaviruses. Veterinary Microbiology, 140, 246-255. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2009.08.028
 • Masachessi, G., Pisano, M.B., Prez, V.E., Martinez, L.C., Michelena, J.F., Martinez-Wassaf, M., Giordano, M.O., Isa, M.B., Pavan, J.V., Welter, A., Nates, S.V., Re, V. (2018). Enteric viruses in surface waters from Argentina: Molecular and viable-virus detection. Applied and Environmental Microbiology, 84(5), e02327-17. https://doi.org/10.1128/AEM.02327-17
 • Mesquita, J.R., Oliveira, D., Rivadulla, E., Abreu-Silva, J., Varela, M.F., Romalde, J.L., Nascimento, M.S.J. (2016). Hepatitis E virus genotype 3 in mussels (Mytilus galloprovinciallis), Spain. Food Microbiology, 58, 13-15. https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.03.009
 • Mesquita, J.R., Oliveira, D., Rivadulla, E., Abreu-Silva, J., Varela, M.F., Romalde, J.L., Nascimento, M.S.J. (2016). Hepatitis E virus genotype 3 in mussels (Mytilus galloprovinciallis), Spain. Food Microbiology, 58, 13-15. https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.03.009
 • Miranda, R.C., Schaffner, D.W. (2019). Virus risk in the food supply chain. Current Opinion in Food Science, 30, 43-48.https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.12.002
 • Miranda, R.C., Schaffner, D.W. (2019). Virus risk in the food supply chain. Current Opinion in Food Science, 30, 43-48.https://doi.org/10.1016/j.cofs.2018.12.002
 • Ng, T.B., Cheung, R.C.F., Wong, J.H., Wang,Y., Ip, D.T.M., Wan, D.C.C., Xia, J. (2015). Antiviral activities of whey proteins. Applied Microbiology and Biotechnology, 99, 6997-7008. https://doi.org/10.1007/s00253-015-6818-4
 • Ng, T.B., Cheung, R.C.F., Wong, J.H., Wang,Y., Ip, D.T.M., Wan, D.C.C., Xia, J. (2015). Antiviral activities of whey proteins. Applied Microbiology and Biotechnology, 99, 6997-7008. https://doi.org/10.1007/s00253-015-6818-4
 • O’Shea, H., Blacklaws, B.A., Collins, P.J., McKillen, J., Fitzgerald, R. (2019). Viruses Associated With Foodborne Infections. Reference Module in Life Sciences. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.90273-5
 • Oh, M., Lee, J.H., Bae, S.Y., Seok, J.H., Kim, S., Chung, Y.B., Han, K.R., Kim, K.H., Chung, M.S. (2015). Protective effects of red wine and resveratrol for foodborne virus surrogates. Food Control, 47, 502-509. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.07.056
 • Oh, M., Lee, J.H., Bae, S.Y., Seok, J.H., Kim, S., Chung, Y.B., Han, K.R., Kim, K.H., Chung, M.S. (2015). Protective effects of red wine and resveratrol for foodborne virus surrogates. Food Control, 47, 502-509. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.07.056
 • Pascoli, F., Pezzuto, A., Buratin, A., Piovesana, A., Fortin, A., Arcangeli, G., Toffan, A. (2016). Efficacy of domestic cooking inactivation of human hepatitis A virus in experimentally infected manila clams (Ruditapes philippinarum). Journal of Applied Microbiology, 121, 1163-1171. https://doi.org/10.1111/jam.13242
 • Pascoli, F., Pezzuto, A., Buratin, A., Piovesana, A., Fortin, A., Arcangeli, G., Toffan, A. (2016). Efficacy of domestic cooking inactivation of human hepatitis A virus in experimentally infected manila clams (Ruditapes philippinarum). Journal of Applied Microbiology, 121, 1163-1171. https://doi.org/10.1111/jam.13242
 • Patwardhan, M., Morgan, M.T., Dia, V., D’Souza, D.H. (2020). Heat sensitization of hepatitis A virus and Tulane virus using grape seed extract, gingerol and curcumin. Food Microbiology, 90, 103461. https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103461
 • Patwardhan, M., Morgan, M.T., Dia, V., D’Souza, D.H. (2020). Heat sensitization of hepatitis A virus and Tulane virus using grape seed extract, gingerol and curcumin. Food Microbiology, 90, 103461. https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103461
 • Pavio, N., Meng, X.J., Doceul, V. (2015). Zoonotic origin of hepatitis E. Current Opinion in Virology, 10, 34-41. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.12.006
 • Pavio, N., Meng, X.J., Doceul, V. (2015). Zoonotic origin of hepatitis E. Current Opinion in Virology, 10, 34-41. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.12.006
 • Polo, D., Varela, M.F., Romalde, J.L. (2015). Detection and quantification of hepatitis A virus and norovirus in Spanish authorized shellfish harvesting areas. International Journal of Food Microbiology, 193, 43-50. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.007
 • Polo, D., Varela, M.F., Romalde, J.L. (2015). Detection and quantification of hepatitis A virus and norovirus in Spanish authorized shellfish harvesting areas. International Journal of Food Microbiology, 193, 43-50. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2014.10.007
 • Purpari, G., Macaluso, G., Di Bella, S., Gucciardi, F., Mira, F., Di Marco, P., Lastra, A., Petersen, E., La Rosa, G., Guercio, A. (2019). Molecular characterization of human enteric viruses in food, water samples, and surface swabs in Sicily. International Journal of Infectious Diseases, 80, 66-72. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.12.011
 • Purpari, G., Macaluso, G., Di Bella, S., Gucciardi, F., Mira, F., Di Marco, P., Lastra, A., Petersen, E., La Rosa, G., Guercio, A. (2019). Molecular characterization of human enteric viruses in food, water samples, and surface swabs in Sicily. International Journal of Infectious Diseases, 80, 66-72. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.12.011
 • Renou, C., Roque-Afonso, A., Pavio, N. (2014). Foodborne transmission of hepatitis E virus from raw pork liver sausage, France. Emerging Infectious Diseases, 20(11), 1945-1946. https://doi.org/10.3201/eid2011.140791
 • Renou, C., Roque-Afonso, A., Pavio, N. (2014). Foodborne transmission of hepatitis E virus from raw pork liver sausage, France. Emerging Infectious Diseases, 20(11), 1945-1946. https://doi.org/10.3201/eid2011.140791
 • Rodriguez-Lazaro, D., Diez-Valcarce, M., Montes-Briones, R., Gallego, D., Hernandez, M., Rovira, J. (2015). Presence of pathogenic enteric viruses in illegally imported meat and meat products to EU by international air travelers. International Journal of Food Microbiology, 209, 39-43. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.04.036
 • Rodriguez-Lazaro, D., Diez-Valcarce, M., Montes-Briones, R., Gallego, D., Hernandez, M., Rovira, J. (2015). Presence of pathogenic enteric viruses in illegally imported meat and meat products to EU by international air travelers. International Journal of Food Microbiology, 209, 39-43. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.04.036
 • Ryu, S., Kim, B.I., Lim, J.S., Tan, C.S., Chun, B.C. (2017). One health perspectives on emerging public health threats. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 50, 411-414. https://doi.org/10.3961/jpmph.17.097
 • Ryu, S., Kim, B.I., Lim, J.S., Tan, C.S., Chun, B.C. (2017). One health perspectives on emerging public health threats. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 50, 411-414. https://doi.org/10.3961/jpmph.17.097
 • Seo, D.J., Lee, M.H., Son, N.R., Seo, S., Lee, K.B., Wang, X., Choi, C. (2014). Seasonal and regional prevalence of norovirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus, and rotavirus in shell fish harvested from South Korea. Food Control, 41, 178-184. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.020
 • Seo, D.J., Lee, M.H., Son, N.R., Seo, S., Lee, K.B., Wang, X., Choi, C. (2014). Seasonal and regional prevalence of norovirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus, and rotavirus in shell fish harvested from South Korea. Food Control, 41, 178-184. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.020
 • Seo, D.J., Lee, M., Jeon, S.B., Park, H., Jeong, S., Lee, B.H., Choi, C. (2017). Antiviral activity of herbal extracts against the hepatitis A virus. Food Control, 72, 9-13. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.07.028
 • Shin, E., Kim, J.S., Oh, K.H., Oh, S.S., Kwon, M., Kim, S., Park, J., Kwak, H.S., Chung, G.T., Kim, C.J., Kim, J. (2017). A waterborne outbreak involving hepatitis A virus genotype IA at a residential facility in the Republic of Korea in 2015. Journal of Clinical Virology, 94, 63-66. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.07.006
 • Shin, E., Kim, J.S., Oh, K.H., Oh, S.S., Kwon, M., Kim, S., Park, J., Kwak, H.S., Chung, G.T., Kim, C.J., Kim, J. (2017). A waterborne outbreak involving hepatitis A virus genotype IA at a residential facility in the Republic of Korea in 2015. Journal of Clinical Virology, 94, 63-66. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.07.006
 • Shin, H., Park, H., Seo, D.J., Jung, S., Yeo, D., Wang, Z., Park, K.H., Choi, C. (2019). Foodborne viruses detected sporadically in the fresh produce and its production environment in South Korea. Foodborne Pathogens and Disease, 16(6), 411-420. https://doi.org/10.1089/fpd.2018.2580
 • Shin, H., Park, H., Seo, D.J., Jung, S., Yeo, D., Wang, Z., Park, K.H., Choi, C. (2019). Foodborne viruses detected sporadically in the fresh produce and its production environment in South Korea. Foodborne Pathogens and Disease, 16(6), 411-420. https://doi.org/10.1089/fpd.2018.2580
 • Shukla, S., Cho, H., Kwon, O.J., Chung, S.H., Kim, M. (2018). Prevalence and evaluation strategies for viral contamination in food products : Risk to human health - a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(3), 405-419. https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1182891
 • Shukla, S., Cho, H., Kwon, O.J., Chung, S.H., Kim, M. (2018). Prevalence and evaluation strategies for viral contamination in food products : Risk to human health - a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 58(3), 405-419. https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1182891
 • Sökel, S., Kale, M., Hasırcıoğlı, S., Yavru, S., Gürsoy, O., Kocatürk, K. (2018). Kabuklu deniz ürünleri: Norovirüs salgınları ve sporadik enfeksiyonlar için risk. Akademik Gıda, 16(3), 340-350. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.475372
 • Sökel, S., Kale, M., Hasırcıoğlı, S., Yavru, S., Gürsoy, O., Kocatürk, K. (2018). Kabuklu deniz ürünleri: Norovirüs salgınları ve sporadik enfeksiyonlar için risk. Akademik Gıda, 16(3), 340-350. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.475372
 • Suffredini, E., Le, Q.H., Di Pasquale, S., Pham, T.D., Vicenza, T., Losardo, M., To, K.A., De Medici, D. (2020). Occurrence and molecular characterization of enteric viruses in bivalve shellfish marketed in Vietnam. Food Control, 108, 106828. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106828
 • Suffredini, E., Le, Q.H., Di Pasquale, S., Pham, T.D., Vicenza, T., Losardo, M., To, K.A., De Medici, D. (2020). Occurrence and molecular characterization of enteric viruses in bivalve shellfish marketed in Vietnam. Food Control, 108, 106828. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106828
 • Tan, D.M., Lyu, S.L., Liu, W., Zeng, X.Y., Lan, L., Qu, C., Zhuge, S.Y., Zhong, Y.X., Xie, Y.H., Li, X.G. (2018). Utility of droplet digital PCR assay for quantitative detection of norovirus in shellfish, from production to consumption in Guangxi, China. Biomedical and Environmental Sciences, 31(10), 713-720. https://doi.org/10.3967/bes2018.096
 • Tan, D.M., Lyu, S.L., Liu, W., Zeng, X.Y., Lan, L., Qu, C., Zhuge, S.Y., Zhong, Y.X., Xie, Y.H., Li, X.G. (2018). Utility of droplet digital PCR assay for quantitative detection of norovirus in shellfish, from production to consumption in Guangxi, China. Biomedical and Environmental Sciences, 31(10), 713-720. https://doi.org/10.3967/bes2018.096
 • Terio, V., Bottaro, M., Pavoni, E., Losio, M.N., Serraino, A., Giacometti, F., Martella, V., Mottola, A., Di Pinto, A., Tantillo, G. (2017). Occurrence of hepatitis A and E and norovirus GI and GII in ready-to-eat vegetables in Italy. International Journal of Food Microbiology, 249, 61-65. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.03.008
 • Terio, V., Bottaro, M., Pavoni, E., Losio, M.N., Serraino, A., Giacometti, F., Martella, V., Mottola, A., Di Pinto, A., Tantillo, G. (2017). Occurrence of hepatitis A and E and norovirus GI and GII in ready-to-eat vegetables in Italy. International Journal of Food Microbiology, 249, 61-65. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.03.008
 • TGK (2019). Türk Gıda Kodeksi. Gıda Işınlama Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete 03.10.2019, Sayı:30907
 • van der Poel, W.H. (2014). Food and environmental routes of Hepatitis E virus transmission. Current Opinion in Virology, 4, 91-96. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.01.006
 • van der Poel, W.H. (2014). Food and environmental routes of Hepatitis E virus transmission. Current Opinion in Virology, 4, 91-96. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2014.01.006
 • Vu, D.L., Bosch, A., Pinto, R.M., Guix, S. (2017). Epidemiology of classic and novel human astrovirus: Gastroenteritis and beyond. Viruses, 9(2), 33. https://doi.org/10.3390/v9020033
 • Wang, H., Sikora, P., Rutgersson, C., Lindh, M., Brodin, T., Björlenius, B., Larsson, D.G.J., Norder, H. (2018). Differential removal of human pathogenic viruses from sewage by conventional and ozone treatments. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 479-488. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.012
 • Wang, H., Sikora, P., Rutgersson, C., Lindh, M., Brodin, T., Björlenius, B., Larsson, D.G.J., Norder, H. (2018). Differential removal of human pathogenic viruses from sewage by conventional and ozone treatments. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 221, 479-488. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.012
 • WHO (2015). World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: Foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y WHO (2017). World Health Organization. The burden of foodborne diseases in the WHO european region. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/402989/50607-WHO-Food-Safety-publicationV4_Web.pdf
 • WHO (2015). World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: Foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199350/9789241565165_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y WHO (2017). World Health Organization. The burden of foodborne diseases in the WHO european region. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/402989/50607-WHO-Food-Safety-publicationV4_Web.pdf
 • Wu, R., Xing, X., Corredig, M., Meng, B., Griffiths, M.W. (2019). Concentration of hepatitis A virus in milk using protamine-coated iron oxide (Fe3O4) magnetic nanoparticles. Food Microbiology, 84, 103236. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.020
 • Wu, R., Xing, X., Corredig, M., Meng, B., Griffiths, M.W. (2019). Concentration of hepatitis A virus in milk using protamine-coated iron oxide (Fe3O4) magnetic nanoparticles. Food Microbiology, 84, 103236. https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.05.020
 • Yeargin, T., Buckley, D., Fraser, A., Jiang, X. (2016). The survival and inactivation of enteric viruses on soft surfaces: A systematic review of the literature. American Journal of Infection Control, 44, 1365-1373. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.03.018 Yin, X., Wang, X., Zhang, Z., Li, Y., Lin, Z., Pan, H., Gu, Y., Li, S., Zhang, J., Xia, N., Zhao, Q. (2020). Demonstration of real-time and accelerated stability of hepatitis E vaccine with a combination of different physicochemical and immunochemical methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 177, 112880. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.112880
 • Yeargin, T., Buckley, D., Fraser, A., Jiang, X. (2016). The survival and inactivation of enteric viruses on soft surfaces: A systematic review of the literature. American Journal of Infection Control, 44, 1365-1373. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.03.018 Yin, X., Wang, X., Zhang, Z., Li, Y., Lin, Z., Pan, H., Gu, Y., Li, S., Zhang, J., Xia, N., Zhao, Q. (2020). Demonstration of real-time and accelerated stability of hepatitis E vaccine with a combination of different physicochemical and immunochemical methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 177, 112880. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2019.112880
 • Yu, X.Y., Chen, Z.P., Wang, S.Y., Pan, H.R., Wang, Z.F., Zhang, Q.F., Shen, L.Z., Zheng, X.P., Yan, C.F., Lu, M., Chen, B., Zheng, Y., Zhang, J., Lv, H.K., Huang, S.J. (2019). Safety and immunogenicity of hepatitis E vaccine in elderly people than 65 years. Vaccine, 37(32), 4581-4586. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.04.006
 • Yu, X.Y., Chen, Z.P., Wang, S.Y., Pan, H.R., Wang, Z.F., Zhang, Q.F., Shen, L.Z., Zheng, X.P., Yan, C.F., Lu, M., Chen, B., Zheng, Y., Zhang, J., Lv, H.K., Huang, S.J. (2019). Safety and immunogenicity of hepatitis E vaccine in elderly people than 65 years. Vaccine, 37(32), 4581-4586. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.04.006

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Review Articles
Yazarlar

Ahmet Gökhan COŞKUN
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
0000-0002-5181-7577
Türkiye


Ayşegül DEMİRCİOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
0000-0002-5121-2631
Türkiye


Seran TEMELLİ (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
0000-0002-8869-4929
Türkiye


Ayşegül EYİGÖR
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
0000-0002-2707-3117
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 11 Ocak 2021
Kabul Tarihi 15 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jfhs858623, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2021}, volume = {7}, number = {3}, pages = {227 - 241}, doi = {10.3153/FH21024}, title = {Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri}, key = {cite}, author = {Coşkun, Ahmet Gökhan and Demircioğlu, Ayşegül and Temelli, Seran and Eyigör, Ayşegül} }
APA Coşkun, A. G. , Demircioğlu, A. , Temelli, S. & Eyigör, A. (2021). Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri . Food and Health , 7 (3) , 227-241 . DOI: 10.3153/FH21024
MLA Coşkun, A. G. , Demircioğlu, A. , Temelli, S. , Eyigör, A. "Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri" . Food and Health 7 (2021 ): 227-241 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/61021/858623>
Chicago Coşkun, A. G. , Demircioğlu, A. , Temelli, S. , Eyigör, A. "Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri". Food and Health 7 (2021 ): 227-241
RIS TY - JOUR T1 - Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri AU - Ahmet Gökhan Coşkun , Ayşegül Demircioğlu , Seran Temelli , Ayşegül Eyigör Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.3153/FH21024 DO - 10.3153/FH21024 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 241 VL - 7 IS - 3 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH21024 UR - https://doi.org/10.3153/FH21024 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Food and Health Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri %A Ahmet Gökhan Coşkun , Ayşegül Demircioğlu , Seran Temelli , Ayşegül Eyigör %T Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri %D 2021 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 7 %N 3 %R doi: 10.3153/FH21024 %U 10.3153/FH21024
ISNAD Coşkun, Ahmet Gökhan , Demircioğlu, Ayşegül , Temelli, Seran , Eyigör, Ayşegül . "Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri". Food and Health 7 / 3 (Temmuz 2021): 227-241 . https://doi.org/10.3153/FH21024
AMA Coşkun A. G. , Demircioğlu A. , Temelli S. , Eyigör A. Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri. Food Health. 2021; 7(3): 227-241.
Vancouver Coşkun A. G. , Demircioğlu A. , Temelli S. , Eyigör A. Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri. Food and Health. 2021; 7(3): 227-241.
IEEE A. G. Coşkun , A. Demircioğlu , S. Temelli ve A. Eyigör , "Gıda ve su kaynaklı önemli viral enfeksiyonların güncel durumu ve korunma stratejileri", Food and Health, c. 7, sayı. 3, ss. 227-241, Tem. 2021, doi:10.3153/FH21024

Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.