Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 132 - 139, 11.02.2018
https://doi.org/10.3153/JFHS18013

Öz

Bu araştırmada İzmir Manisa yöresi Salihli, Akhisar, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinden temin edilen 66 adet kuru üzüm örneğinde Dichloran %18 Glycerol Agar (DG18), Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) ve Malt Extract Agar (MEA) olmak üzere üç farklı besiyerinde küf sayımları yapılmış ve bu üç besiyeri seçicilik (farklı küf cins-tür sayısı ve dağılımı) ve elde edilen farklı cins-türlerin kültürel özelliklerinin tanımlanması açısından karşılaştırılmıştır. Adı geçen üç farklı besiyerinde elde edilen küf sayıları arasında istatistiki düzeyde önemli bir farklılık olmadığı (P>0.05) saptanmış, DG18 besiyeri ise koloni belirginliği, izolasyon kolaylığı, tür-cins çeşit sayısının azlığı ve gerekse kolonilerin diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilebilirliği açısından olumlu sonuçlar verdiği için küf sayımlarında kullanılmak üzere seçilmiştir. 66 farklı kuru üzüm örneğinin hiçbirinde mayaya rastlanmamıştır. Çalışma kapsamında ayrıca kuru üzüm florasında mevcut, farklı kültürel özelliklere sahip küflerin çeşitliliği belirlenmiştir. Dominant küf türünün saptanması amacıyla analize alınan 26 kuru üzüm örneğindeki küf çeşitlerinin sayısı 2-3 adetle sınırlı kalmış ve dominant iki türün identifikasyon çalışmalarında her ikisinin de aynı tür olduğu (Aspergillus niger Tiegh) belirlenmiştir. Yapılan izolasyon ve identifikasyon çalışmaları sonucunda elde edilen Aspergillus niger Tiegh suşu Ege Bölgesinin İzmir ve Manisa yörelerinin kuru üzüm örneklerinden izole edilmesi nedeniyle Aspergillus niger Tiegh subsp. kuru üzüm Ege olarak adlandırılmıştır. Depolama analizleri yapılan 15 örneğin oda sıcaklığında 8 haftalık depolama sürecinde küf sayılarının ortalama 4 haftalık (4.33±1.95) depolama süresi sonunda 104 cfu/g’ün altına indiği saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Adams, M.R., Moss, M.O. & McClure, P. (2016). Food Microbiology (4rd edition). UK: The Royal Society of Chemisty, p.6-21, ISBN 978-1-84973-960-3
 • AlAskari, G., Kahouadji, A., Khedid, K., Charof, R. & Mennane, Z. (2012). Physicochemical and Microbiological Study of “Raisin”, Local and Imported (Morocco). Middle-East Journal of Scientific Research, 11(1), 1-6.
 • Aşkun, T., Eltem, R., Özkale, E. (2007). Comparison of Rose-Bengal Chloramphenicol Agar and Dichloran Glycerol Agar (DG18) for Enumeration and Isolation of Moulds from Raisins. Journal of Applied Biological Sciences, 1(2),71-75.
 • Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği, (2016). 2015-2016 Sezonu çalışma raporu ve faaliyet planı. Retrieved from http://upload.eib.org.tr/20150512/00000000001309.pdf (accessed 04.05.2017).
 • Jay, J.M., Loessner, M.J., Golden, D.A. (2005) Habitats, Taxonomy and Growth Parameters. In Modern Food Microbiology. USA, Springer.
 • Karapınar, M., Aktuğ Gönül, Ş. (2015). Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar. In A.Ünlütürk & F.Turantaş (Eds.), Gıda Mikrobiyolojisi (pp. 107-162). İzmir: Meta Basım Matbaacılık.
 • Keller, Th., Nonn, H., Jeroch, H. (2009) The effect of sealing and of additives on the fermentation characteristics and mould and yeast counts in stretch film wrapped big‐bale lucerne silage. Archives of Animal Nutrition, 51(1), 63-75.
 • Klich, M.A. (2002). Identification of common Aspergillus species. Utrecht: Centraalbureau voor Schimmelcultures. ISBN 90-70-351-46-3
 • Pitt, J.I., Hocking, A.D. (2009). Fungi and Food Spoilage. New York: Springer Science and Business Media. ISBN 9780387922065
 • Samson, R.A., Houbraken, J., Thrane, U., Frisvad, J.C. & Andersen, B. (2010). Food and indoor fungi. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre.
 • Sharma, S., Chandra, P., Mishra, C. & Kakkar, P. (2008). Microbiological Quality and Organochlorine Pesticide Residue in Commercially Available Ready-To-Eat Raisins. Bull Environ Contam Toxicol 81, 387-392. Şen, L. (2014). Kuru üzümlerde okratoksin a oluşumu ve depolama koşullarının okratoksin a düzeyine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Şen, L. & Nas, S. (2013). Identification of ochratoxigenic fungi and contextual change on dried raisins (Sultanas). Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(3&4), 155-161.
 • Tournas, V., Stack, M.E., Mislivec, P.V., Koch, H.A., Bandler, R. (2001). Bacteriological Analytical Manual Online. US Food and Drug Administration http://www.cfsan.fda.gov/ebam/bam-18.html (accessed 04.05.2017) . Trucksess, M.W., Scott, P.M. (2008). Mycotoxins in botanicals and dried fruits: A review. Food Additives & Contaminants: Part A, 25(2),181-192.
 • Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu. (2014, Mart). T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi / Kuru Üzüm. http://www.tgdf.org.tr/turkce/tgdfraporlari/igmkuruuzum.pdf (Erişim tarihi 19.03.2014).
 • Ünlütürk, A., Karapınar, M. & Turantaş, F. (2015). Gıdalarda Önemli Mikroorganizmalar. In A.Ünlütürk & F.Turantaş (Eds.), Gıda Mikrobiyolojisi (pp. 11-45). İzmir: Meta Basım Matbaacılık. ISBN 9789754833836

DETERMINATION OF MOULD COUNT, DIVERSITY, THE EFFECT OF STORAGE AND DOMINANT MOULD STRAINS IN RAISIN SAMPLES

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 132 - 139, 11.02.2018
https://doi.org/10.3153/JFHS18013

Öz

Three different media which are Dichloran %18 Glycerol Agar (DG18), Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) and Malt Extract Agar (MEA) were used for mould count in 66 raisin samples obtained from İzmir and Salihli, Akhisar, Sarıgöl, Alaşehir which are district of Manisa region, and all results showed that three different media were not statistically different from each other (P>0.05). DG18 was accepted as counting media in this research becuse of selectivity, colony morphology and differentiate cultural characteristics. At the end of these analyses, none of the raisin samples were contain yeast cells so (<10 cfu/g), all microbial counts are presented as mould counts in the raisin samples. The aim of the present study was to determine the diversity, occurrence, and distribution of mould species and to determine the dominant mould strain in raisin samples. Additionally, the dominant mould strain was isolated from 26 raisin samples and it was called as Aspergillus niger Tiegh kuru üzüm Ege. In addition, it was determined that the mould count decreased to <104 cfu/g level at the end of the 4 weeks (average value of 8 weeks; 4.33±1.95) storage period in raisin samples stored at room temperature.

Kaynakça

 • Adams, M.R., Moss, M.O. & McClure, P. (2016). Food Microbiology (4rd edition). UK: The Royal Society of Chemisty, p.6-21, ISBN 978-1-84973-960-3
 • AlAskari, G., Kahouadji, A., Khedid, K., Charof, R. & Mennane, Z. (2012). Physicochemical and Microbiological Study of “Raisin”, Local and Imported (Morocco). Middle-East Journal of Scientific Research, 11(1), 1-6.
 • Aşkun, T., Eltem, R., Özkale, E. (2007). Comparison of Rose-Bengal Chloramphenicol Agar and Dichloran Glycerol Agar (DG18) for Enumeration and Isolation of Moulds from Raisins. Journal of Applied Biological Sciences, 1(2),71-75.
 • Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği, (2016). 2015-2016 Sezonu çalışma raporu ve faaliyet planı. Retrieved from http://upload.eib.org.tr/20150512/00000000001309.pdf (accessed 04.05.2017).
 • Jay, J.M., Loessner, M.J., Golden, D.A. (2005) Habitats, Taxonomy and Growth Parameters. In Modern Food Microbiology. USA, Springer.
 • Karapınar, M., Aktuğ Gönül, Ş. (2015). Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar. In A.Ünlütürk & F.Turantaş (Eds.), Gıda Mikrobiyolojisi (pp. 107-162). İzmir: Meta Basım Matbaacılık.
 • Keller, Th., Nonn, H., Jeroch, H. (2009) The effect of sealing and of additives on the fermentation characteristics and mould and yeast counts in stretch film wrapped big‐bale lucerne silage. Archives of Animal Nutrition, 51(1), 63-75.
 • Klich, M.A. (2002). Identification of common Aspergillus species. Utrecht: Centraalbureau voor Schimmelcultures. ISBN 90-70-351-46-3
 • Pitt, J.I., Hocking, A.D. (2009). Fungi and Food Spoilage. New York: Springer Science and Business Media. ISBN 9780387922065
 • Samson, R.A., Houbraken, J., Thrane, U., Frisvad, J.C. & Andersen, B. (2010). Food and indoor fungi. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre.
 • Sharma, S., Chandra, P., Mishra, C. & Kakkar, P. (2008). Microbiological Quality and Organochlorine Pesticide Residue in Commercially Available Ready-To-Eat Raisins. Bull Environ Contam Toxicol 81, 387-392. Şen, L. (2014). Kuru üzümlerde okratoksin a oluşumu ve depolama koşullarının okratoksin a düzeyine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Şen, L. & Nas, S. (2013). Identification of ochratoxigenic fungi and contextual change on dried raisins (Sultanas). Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(3&4), 155-161.
 • Tournas, V., Stack, M.E., Mislivec, P.V., Koch, H.A., Bandler, R. (2001). Bacteriological Analytical Manual Online. US Food and Drug Administration http://www.cfsan.fda.gov/ebam/bam-18.html (accessed 04.05.2017) . Trucksess, M.W., Scott, P.M. (2008). Mycotoxins in botanicals and dried fruits: A review. Food Additives & Contaminants: Part A, 25(2),181-192.
 • Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu. (2014, Mart). T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi / Kuru Üzüm. http://www.tgdf.org.tr/turkce/tgdfraporlari/igmkuruuzum.pdf (Erişim tarihi 19.03.2014).
 • Ünlütürk, A., Karapınar, M. & Turantaş, F. (2015). Gıdalarda Önemli Mikroorganizmalar. In A.Ünlütürk & F.Turantaş (Eds.), Gıda Mikrobiyolojisi (pp. 11-45). İzmir: Meta Basım Matbaacılık. ISBN 9789754833836

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Articles
Yazarlar

Fulya Turantaş (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yük-sekokulu Gıda Mikrobiyolojisi Bornova, İzmir
0000-0002-5972-7461
Türkiye


Özgül Sömek
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-titüsü Biyoteknoloji ABD Bornova, İzmir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Şubat 2018
Başvuru Tarihi 24 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 21 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jfhs315636, journal = {Food and Health}, issn = {}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {132 - 139}, doi = {10.3153/JFHS18013}, title = {KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI}, key = {cite}, author = {Turantaş, Fulya and Sömek, Özgül} }
APA Turantaş, F. & Sömek, Ö. (2018). KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI . Food and Health , 4 (2) , 132-139 . DOI: 10.3153/JFHS18013
MLA Turantaş, F. , Sömek, Ö. "KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI" . Food and Health 4 (2018 ): 132-139 <https://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/34579/315636>
Chicago Turantaş, F. , Sömek, Ö. "KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI". Food and Health 4 (2018 ): 132-139
RIS TY - JOUR T1 - KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI AU - Fulya Turantaş , Özgül Sömek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.3153/JFHS18013 DO - 10.3153/JFHS18013 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 139 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/JFHS18013 UR - https://doi.org/10.3153/JFHS18013 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Food and Health KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI %A Fulya Turantaş , Özgül Sömek %T KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI %D 2018 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 4 %N 2 %R doi: 10.3153/JFHS18013 %U 10.3153/JFHS18013
ISNAD Turantaş, Fulya , Sömek, Özgül . "KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI". Food and Health 4 / 2 (Şubat 2018): 132-139 . https://doi.org/10.3153/JFHS18013
AMA Turantaş F. , Sömek Ö. KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI. Food Health. 2018; 4(2): 132-139.
Vancouver Turantaş F. , Sömek Ö. KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI. Food and Health. 2018; 4(2): 132-139.
IEEE F. Turantaş ve Ö. Sömek , "KURU ÜZÜMLERDE KÜF YÜKÜNÜN SAYI VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK BELİRLENMESİ, DEPOLAMANIN ETKİSİ VE FLORADAKİ DOMİNANT KÜF TÜRLERİNİN SAPTANMASI", Food and Health, c. 4, sayı. 2, ss. 132-139, Şub. 2018, doi:10.3153/JFHS18013

Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14627 13310

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.